Enkele boodschappen van de Moeder der Liefde


# Jaar 1999
# J
aar 2000
# J
aar 2001

#
Jaar 2010
# Jaar 2012

# Jaar 2016

#
Jaar 2017

# Jaar 2018
# Jaar 2019


# Jaar 2020
 


1999

SEPTEMBER
Zondag 5 september 1999 om 17:25
te Mesero (Milaan) – Italië. Na de Heilige Mis.

Mijn geliefde kinderen, ik ben hier met jullie om mijn oproep te brengen, om mijn zegen te brengen, om mijn groeten en glimlach te brengen. Mijn geliefde kinderen, Jezus is in jullie harten, Ik wil hem graag omhelzen, want Jezus, levend, echt en reëel zal gauw in de wegen van de wereld lopen. Mijn kinderen, heb geen zorgen om de plannen van God te willen weten; geliefde kinderen, sinds vele jaren vraag ik jullie overal in de wereld gebed, gebed, gebed mijn kinderen. Geliefde kinderen bid met het hart, bid echt met het hart. Ik verzoek jullie om vaak de Heilige Sacramenten te ontvangen, ik verzoek jullie om gehoorzaamheid aan de Kerk, ik verzoek jullie om getuigen en apostelen van Jezus te zijn.
Geliefde kinderen, de Moeder komt hier, bij jullie om haar zegeningen te brengen. Daarvoor wil ik jullie zegenen die hier in gebed verzameld zijn en al degenen die samen met jullie bidden. Ik wil graag de Paus zegenen, de pastoors, de zusters, de zieken, al wie pijn lijdt, al wie zijn leven in de handen van God legt. Ik zegen de foto’s die jullie meegenomen hebben en degenen waaraan jullie denken of die jullie herdenken. Ik zegen de kinderen, alle kinderen, de ouderen, degenen die in hun oude dagen hun tijd aan God geven in gebed. Ik zegen de foto met mijn beeld, de rozen, jullie rozenkransen, alles wil ik zegenen. Samen met de minister van God (ja mijn zoon, jij vertegenwoordigt de Kerk) zegen ik jullie in de naam van de Heilige Drieëenheid, in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Mijn kinderen ik leg mijn handen op de gewrichten van de vrouw die pijn lijdt, ik raak de ogen van deze man, het hart van deze jongen die op dit meisje verliefd is… mijn kinderen ik koester jullie allemaal, ik leg mijn handen op jullie. Wij zeggen samen tegen Jezus, die ook vandaag mij naar jullie heeft gestuurd: Jezus wij houden van U! Jezus wij houden van U! Jezus wij houden van U! Jezus!
Mijn kinderen ik wacht op jullie op de 26e voor het gebed, om God te loven. Bedankt aan wie er mee bezig zal zijn, bedankt aan wie samen met mijn instrument zal zijn, ik ben altijd bij jullie en ik zegen jullie.
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 12 september 1999 om 17:40 tijdens de
gebedsbijeenkomst te Ospitaletto (Brescia).

Mijn geliefde kinderen, ik ben hier met jullie om te bidden; ik heb met jullie gebeden, ik bid met jullie en ik zal altijd met jullie bidden; ik zal altijd met mijn kinderen zijn als zij bidden.
Mijn geliefde kinderen, in het gebed dat Jezus jullie geleerd heeft ‘Onze Vader’, zeggen jullie vaak ‘… Uw Rijk kome… geef ons heden ons dagelijks brood….vergeef ons onze schuld zoals ook wij anderen hun schuld vergeven… en leid ons niet in bekoring’. In deze zinnen vinden jullie een grote en belangrijke betekenis om verder te gaan. Want jullie, kinderen, zeggen ‘Uw Rijk kome’, ja God, U die Vader bent, breng Uw Rijk, verander deze mensen en stuur de Trooster, Uw Rijk dat een Rijk van Liefde is, Uw Rijk dat een Rijk van Vrede is, gerechtigheid, broederschap, moge Jezus gauw komen. Mijn kinderen, gauw zal het Koninkrijk van God komen. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, ja mijn kinderen, jullie brood, het levensvoedsel, maar ook en vooral het brood van de Eucharistie, geef ons het levensvoedsel, de Eucharistie. De Eucharistie, die het symbool van eenheid is geweest zal, door vele van jullie broeders, het symbool van verdeling worden. De Eucharistie: Jezus, Jezus die met jullie is gebleven en met jullie blijft, de grootste gave die God kon geven, de Eucharistie. Zijn Lichaam, Zijn Bloed, maar veel van mijn kinderen waarderen hem niet meer. Kinderen bid! Dit is jullie dagelijks brood! ‘Vergeef ons onze schuld’… vergeef God onze schuld, vergeef ons want wij zijn zwak, wij weten niet, wij weten niet welke de goede weg is, help ons, vergeef ons God zodat wij ook onze broeders kunnen vergeven. Oh mijn kinderen, jullie schuldenaren zijn degenen die jullie vaak veroordelen, die jullie beoordelen, die jullie haten… vergeef ze! Jullie hebben er vandaag in de Heilige Evangelie naar geluisterd, vergeven, vergeven en jullie zullen vergeven worden, hebt lief en jullie zullen geliefd worden, beoordeel niet en jullie zullen niet beoordeeld worden. Mijn kinderen, dit is wat Jezus gezegd heeft: vergeven, vergeef jullie broeders, altijd. ‘Leid ons niet in bekoring’, God leidt ons niet in bekoring, vraag God om jullie ver van het Kwade te houden, ver van de verzoekingen, ver van de zonde, ver van Satan, om God te kunnen loven en bidden.
Mijn geliefde kinderen, jullie en wij hebben gebeden, met het hart gebeden, vaak bidden jullie automatisch, maar kinderen, bid en luister, mediteer, leef jullie gebed. Mijn geliefde kinderen, ik zegen jullie, ik zegen jullie allen die hier op deze plek zijn, ik zegen al mijn kinderen, slachtoffers van haat, van oorlogen, van bloedbaden, slachtoffers van het kwade. Ik zegen degenen die vanwege rampen te lijden hebben, mijn kinderen ik had het jullie al gezegd, voor de Waarschuwing, voor de Terugkeer van Jezus, veel van jullie broeders zullen overlijden. Mijn geliefde kinderen, bid, want de wolken die zwaar zijn, zullen gauw op de mensen vallen. Maar mijn kinderen, het gebed, het gebed is het enige wapen, moet het enige wapen zijn, er is geen sport, geen televisie, geen voetbal, geen politicus, geen autoriteit boven God die jullie kan redden. Het gebed mijn kinderen! Het luxe huis, de kleren van de mode, het eten, het eten dat jullie tafels overstelpt! Mijn kinderen, de welvaart, het consumptisme, dat is de huidige wereld, de wereld die God weigert, de wereld die mij niet eens meer accepteert. Geliefde kinderen, ik zegen jullie, ik zegen iedereen van jullie, ik zegen de Vicaris van Christus, de Bischoppen, de priesters, ik zegen jullie in de naam van de Heilige Drieëenheid; ik zegen deze plek, dit huis, jullie huizen, alles wat jullie graag willen dat ik zegen. De zegen is gesmeekt voor jullie en voor iedereen van de Heilige Drieëenheid en het is dus in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, jullie broer, de Verlosser, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Mijn kinderen, ik zegen alles wat jullie graag willen dat ik zegen, vooral zegen ik de Rozenkransen, jullie wapens. Mijn kinderen, bid, altijd meer… Ik bescherm jullie, ik leg mijn handen op jullie. Samen spreken we met het hart onze liefde voor Jezus uit, en wij zullen dat blijven zeggen, mijn kinderen, wij zullen altijd samen zeggen: Jezus wij houden van U! Jezus wij houden van U! Jezus wij houden van U! Jezus!
Bedankt dat jullie hier gekomen zijn om te bidden.
Tot ziens mijn kinderen.

Zaterdag 18 september 1999 om 17:10 tijdens de
gebedsbijeenkomst te Levico T. (Trento) – Italië.

Mijn geliefde zoon, mijn geliefde kinderen, ik ben hier om jullie allen te zegenen. Ik breid mijn zegen uit naar degenen waarvan jullie willen dat die mijn zegen ontvangen.
Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Mijn kinderen, wij willen met onze harten tegen Jezus zeggen: Jezus wij houden van U! Jezus wij houden van U! Jezus wij houden van U! Jezus! Ik kus jullie, ik leg mijn handen op jullie en ik koester jullie.
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 26 september tijdens de gebedsbijeenkomst in de Ker
van Cristo Re te Clusana d’Iseo (Brescia) – Italië.

Mijn geliefde zoon, mijn geliefde kinderen, dank je wel om hier, voor Jezus, in gebed te zijn.
Ik zegen jullie allen die hier aanwezig zijn, degenen die jullie in jullie gedachten en ter herdenking hier gebracht hebben. Ik zegen al degenen die op dit moment samen met jullie in gebed zijn. Ik zegen jullie allen in de naam van de Heilige Drieëenheid.
Ik houd jullie onder mijn mantel vast en ik kus jullie.
Tot ziens mijn kinderen.

OKTOBER
Zondag 3 oktober 1999 om 16:50 in Mesero (Milaan)
tijdens de gebedsbijenkomst.

Mijn geliefde kinderen, ik ben weer bij jullie om jullie te zegenen, om jullie te koesteren, om jullie op te roepen. Mijn kinderen leeft het Evangelie van Jezus, leeft het volledig, wees werkers in zijn wijngaard, wees aankondigers van zijn grootheid. Mijn kinderen, het Evangelie van Jezus wordt nooit oud! Het zal nooit oud worden! Mijn kinderen, jullie Moeder, jullie Koningin, komt hier om tegen jullie te zeggen: mijn kinderen houdt van Jezus! Leeft zijn woorden! Ik kom om jullie het Evangelie van mijn Zoon te verklaren, het Evangelie van Jezus. Ik kom niet om aan de mensen dingen te onthullen maar ik kom om jullie de weg naar de heiligheid te helpen herinneren.
Ik ben de nederige, de nederige dienaar die Zijn Liefde groot heeft gemaakt.
Geliefde kinderen ik verzoek jullie om te bidden, wees gebed! Ik verzoek jullie om naar de Heilige Sacramenten te leven en ze te ontvangen. Mijn kinderen, het Sacrament van de Biecht, ontvang het vaak om Jezus levend en werkelijk in de Eucharistie te kunnen ontvangen. Leeft en eert de Heilige Sacramenten! U echtparen leeft het Huwelijkse Sacrament. U priesters en nonnen leeft het Sacrament van de Orde. Mijn kinderen help elkaar. Ik verzoek jullie om het gebed overal in de wereld te brengen, zelfs in die plekken waar het niet goed geaccepteerd is. Breng het gebed, ja, het gebed, de glimlach, de sereniteit, breng de liefde. Mijn kinderen ik zegen jullie, ik zegen iedereen, dank u wel, merci om hier in gebed te zijn gekomen. Ik zegen jullie in de naam van de Heilige Drieëenheid en het is dus in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Mijn kinderen, gaat naar jullie huizen en breng daar mijn zegening. Uw engel, jullie engelen volgen jullie, mijn kinderen, ze wijzen jullie de weg, ze wijzen jullie het licht. Volgt de weg die naar de redding voert. Mijn geliefden, ik zegen jullie allemaal, ik zegen degenen die jullie hier in jullie gedachten en gebeden gebracht hebben; ik zegen alle religieuze dingen, ik zegen deze rozen die mijn voeten sieren, ik zegen jullie en ik verzoek jullie om het gebed, om gebed te zijn. Bidt meer in deze maand, bidt meer mijn kinderen, pak de Heilige Rozenkrans, jullie wapen en bidt! Breng het gebed in jullie huizen mijn kinderen, laat het gebed jullie families binnenkomen. Samen met de minister van God die hier aanwezig is, zegen ik jullie, ik zegen jullie allemaal, ik koester jullie en leg mijn handen op jullie. Mijn kinderen samen zeggen we tegen Jezus: Jezus wij houden van U! Jezus wij houden van U! Jezus wij houden van U!
Ik neem de pijn van jullie harten weg, de pijn in het hart van velen van u, de pijn in het hart van mijn instrument, de pijn in het hart van degenen die de urgentie van deze tijd begrijpen.
Mijn kinderen ik volg jullie, bidt, bidt mijn kinderen.
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 10 oktober 1999 om 17:40 uur in Ospitaletto (Brescia)
tijdens het gebedbijeenkomst.

Mijn geliefde kinderen, het gebed, het gebed... het gebed moet de wereld ingaan, het gebed moet de maatschappij ingaan, in jullie families, in de werkplaatsen, in de kantoren, in de scholen, in de openbaar kantoren; het gebed moet overal gaan!
Geliefde kinderen, richt gebedsgroepen op want deze zijn de oases, de oases die de woestijn groen maken, de maatschappij.
Kinderen, de Heilige Rozenkrans is de weg naar de hemel, de Heilige Rozenkrans staat jullie toe om het mysterie van de Belichaming te overdenken, het mysterie van het Lijden, het mysterie van de Glorie; alles is in dit grote gebed opgesloten.
Kinderen, de Rozenkrans bindt jullie aan de hemel. Geliefde kinderen, bidt, wordt gebed, bidt meer! Kinderen, ik zegen jullie, ik zegen degenen die jullie hier in jullie gedachten gebracht hebben. Ik hef mijn handen op, ik leg mijn handen op jullie en ik zegen jullie in de naam van de Heilige Drieeënheid. Het is dus in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik zegen alles wat jullie willen dat ik hier zegen, op deze plek en overal. Kinderen, bidt, bidden wij samen, dit is de tijd van de verwachting.
Samen willen wij tegen Jezus zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus! Kinderen, veel zijn de geroepenen, veel luisteren naar mijn boodschappen: weinigen hebben zich serieus gebonden. Dus bidt zodat mijn aankomst, ook in deze plekken niet voor niets is.
Tot ziens mijn kinderen.

(De ziener Marco heeft, aan het einde van het bijeenkomst, gezegd dat de Moeder glimlachte en haar gouden mantel heeft opengeslagen en iedereen die aanwezig was hulde ze in het licht)

Zondag 17 oktober 1999 om 15:50
tijdens de gebedsbijeenkomst in Florence.

Mijn geliefde kinderen, ik kom hier om jullie te bedanken voor jullie gebeden. Mijn kinderen breng het gebed in jullie families, breng het gebed overal. Geliefde kinderen ik verzoek jullie om veel gebedsgroepen te organiseren, want deze groepen zijn de pilaren die zich naar de hemel richten… en hierop leg ik het net dat jullie niet zien, maar dat net houdt de onreinheden tegen, dat net houdt het gevaar tegen. Geliefde kinderen, bidt, wees gebed! Mijn kinderen ik vraag ook jullie hier verzameld: gebed, biecht, offers voor jullie redding en die van de hele wereld. Geliefde kinderen ik zegen jullie, ik zegen jullie allemaal hier verzameld om te bidden, ik zegen al degenen die op dit moment met jullie in gebed zijn. Ik zegen de Paus, de bischoppen, de priesters, de nonnen, ik zegen iedereen. Ik zegen de zieken, degenen die pijn lijden. Mijn zegening is voor jullie en voor iedereen in de naam van de Heilige Drieeënheid. Het is in de de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Geliefde kinderen, wij zeggen samen onze liefde voor Jezus, samen zeggen wij: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus! Ik open mijn mantel, ik dek jullie, kinderen. Jullie zijn onder de mantel van de Moeder van God. Ik omhels jullie, ik leg mijn handen op jullie, ik dank degene die de mogelijkheid heeft gegeven om deze bijeenkomst te organiseren. Ik zegen hem, ik zegen jullie, ik volg jullie, kinderen. Ik zal terug komen, ik zal op deze plekken terugkomen… kinderen ik hou van jullie, ik ben jullie Moeder.
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 24 oktober 1999 om 17:00 uur tijdens de
gebedsbijeenkomst in Riozzo di Cerro al Lambro (Milaan)

Mijn geliefde zoon, mijn geliefde kinderen, ik ben hier om tegen jullie te zeggen dat ik met jullie in gebed ben. Kinderen, breng het gebed in jullie familie, breng het gebed in jullie huizen, iedereen moet samen bidden. Het is mijn wens dat in elke parochie gebedsgroepen ontstaan, wees eensgezind, bidt…
Ik zegen jullie solidariteit, ik zegen jullie hulp, ik zegen deze groep en deze parochie. Voor onze Jezus wil ik jullie in de naam van de Heilige Drieeenheid zegenen.
Wij willen tegen Jezus zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus! Ik kus jullie en bescherm jullie allemaal.
Bedankt voor jullie gebeden.
Tot ziens mijn kinderen.

Dinsdag 26 oktober 1999 tijdens de gebedsbijeenkomst in de kerk
van Cristo Re te Clusane d’Iseo (Brescia).

Mijn geliefde zoon, mijn geliefde kinderen, ik ben hier bij jullie in gebed. Kinderen, ik heb met jullie geboden, ik bid met jullie en ik zal altijd met jullie bidden.
Kinderen, ik verzoek jullie om het echte en authentieke gebed, kinderen, ik verzoek jullie om te vergeven en getuigen te zijn van de liefde die God voor ieder van jullie heeft. Ik zegen jullie, mijn kinderen, samen met de ministers van God hier in gebed, ik zegen de gebedsgroepen die in deze maand, die aan de Heilige Rozenkrans toegewijd is, zijn ontstaan, ik zegen degenen die samen met jullie bidden, ook op afstand.
Mijn zegening is voor jullie gevraagd en voor iedereen in de naam van de Heilige Drieeenheid. Kinderen, ik omhels jullie, ik leg mijn handen op jullie, wij willen onze liefde voor Jezus uiten, wij willen onze liefde voor hem bezingen…. voor Hem kinderen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!
Tot ziens mijn kinderen.

NOVEMBER
Zondag 7 november 1999 om 16:35 uur tijdens de
gebedsbijeenkomst in Mesero (Milaan).

Mijn geliefde kinderen, bedankt om hier te zijn. Kinderen, ik ben hier gekomen niet om jullie gebed te storen, maar om te zeggen dat ik bij jullie in gebed ben.
Kijk mijn geliefde kinderen, vandaag hebben julllie de grote gift van de Heilige Drieeënheid om de Moeder van God bij jullie te hebben. Kinderen ik neem jullie bij de hand, geef me jullie handen want ik wil jullie allemaal naar de heiligheid brengen. Kinderen, dit zijn mijn laatste oproepen in de hele wereld, dit zijn mijn laatste aankomsten want ik maak plaats voor Jezus. Jezus komt om deze mensheid te bezoeken, deze mensheid die God verlaten heeft, deze mensheid die de echte waarden verlaten heeft, deze mensheid die het geloof en het gebed verlaten heeft, deze mensheid op drift is geraakt. Mijn kinderen, accepteer deze momenten van genade want mijn wens is dat al mijn kinderen gered worden, van elke religie, taal, ras... want ik ben Moeder van iedereen mijn kinderen, ik ben jullie Moeder, ik ben Moeder van de Katholieken, van de Protestanten, van de Orthodoxen, van de Anglicanen, van de Moslims, van de Joden… ik ben de Moeder van de athëisten… ik ben de Moeder van iedereen... daarom wil ik dat jullie gered worden!
Geliefde kinderen, ik omhels jullie allemaal, ik houd jullie onder mijn mantel, ik breng jullie allemaal in mijn hart. Kinderen, luister naar deze woorden, kijk naar mijn tranen kinderen! Oh…. hoeveel tekenen zijn er in de wereld, maar velen hebben moeite om te geloven. Kinderen, bid, bid, bid meer… ik vraag: gebed, boetedoening, offers en vasten voor jullie redding en die van de hele mensheid.
Kinderen, het is mijn wens jullie te zegenen, ik wil degenen zegenen die niet hier zijn maar die in gebed zijn. Ik wil degenen zegenen die mijn instrument volgen, degenen die altijd naast hem zijn, ik wil de ‘Opera’ zegenen die ik heb gewenst, de ‘Opera’ die mijn boodschappen verspreidt. Ik wens dat deze ‘Opera’ steeds meer groeit om overal mijn boodschappen te brengen.
Kinderen ik stuur mijn instrument naar deze groep, ik stuur hem naar vele groepen want ik wil dat ieder van jullie broers het gebed benadert, ook degenen die niet naar de uitverkoren plek kunnen gaan, waar ik jaren lang mijn voeten heb gezet.
Kinderen, mijn dank als jullie de moeite zullen nemen om al mijn boodschappen in een enige ‘Opera’ te verzamelen e die naar al mijn en jullie broers en kinderen te verspreiden… bedankt mijn kinderen!
Ik wil graag al mijn kinderen zegenen, ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Geliefde kinderen, ik zegen alles wat jullie willen dat ik zegen, hier en overal. Voor dat wij van elkaar afscheid nemen, willen wij met ons hart tegen Jezus zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus! Bedankt Jezus! Red de wereld Jezus! Red onze families Jezus! Red de jongeren Jezus! Zegen de hele mensheid Jezus! Jezus ik hou van U!
Geliefde kinderen, jullie broers, de beschermheiligen zijn naast jullie, samen met de zielen van jullie overleden broers; samen maken jullie deel uit van dit grote leger, het leger van liefde… en ik wil dat het versterkt wordt, ik wil dat jullie al heiligen worden. Ik hul jullie in het licht, ik hul jullie in de geur van mijn hart, ik breng jullie naar Jezus! Bedankt dat jullie naar deze gebedsplek zijn gekomen. Ik zegen mijn geliefde zoon, de minister van God die hier aanwezig is, en jij zal je broers zegenen.
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 14 november 1999 om 17:45 tijdens de
gebedsbijeenkomst in Ospitaletto (Brescia).

Mijn geliefde kinderen, ik kom hier om jullie gebed, boetedoening en offer te vragen. Kinderen, ik verzoek jullie om eensgezind te zijn, ik verzoek jullie om een eenheid te zijn, echt verenigd. Kinderen, ik breng jullie naar Jezus, kom met mij, ik breng jullie naar Jezus, luister naar mij, ik breng jullie naar Jezus. Ik zegen jullie, ik zegen jullie in de naam van de Heilige Drieeenheid en het is dus in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Geliefde kinderen, we willen tegen Jezus, die de pijn voor deze mensheid lijdt, zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus! Ik leg mijn handen op jullie en ik kus jullie.
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 21 november 1999 om 16:55 uur tijdens de
gebedsbijeenkomst in Riozzo di Cerro al Lambro (Milaan)

Geliefde kinderen, ik kom hier bij jullie om jullie te bedanken. Ik dank al mijn kinderen voor de moeite die jullie doen in de getuigenis en in echt gebed. Laat jullie leven een getuigenis zijn van de liefde die God voor zijn kinderen heeft. Geliefde kinderen, iets meer dan een maand en dan is het de Heilige Kerst, de heilige deur gaat open; kinderen, bereid jullie voor met gebed en offers. Kinderen, bereid jullie voor op het heilige jaar met gebed, vertrouw op mij, ik ben dichtbij jullie. Kinderen ik verzoek jullie om solidair te zijn, zie in de lijdende broer Jezus, zie in de hongerige broer Jezus, zie in de dorstige broer Jezus, zie in de naakte broer Jezus, zie in de gevange broer Jezus,… kinderen wees hulpzaam met elkaar. Kinderen heb lief voor al jullie broers, zonder onderscheiding. Geliefde kinderen, jullie solidariteit moet niet zijn ‘geven aan degenen die de kruimels die van jullie tafels vallen nodig hebben; die tafels die overvol zijn en die dus laten vallen wat er niet meer op kan’. Geef van jullie bezit, ontzeg je van iets, alleen zo zouden jullie echt blij zijn. Geliefde kinderen, deze mensheid maakt zich alleen zorgen om haar welzijn terwijl veel van jullie broers niet het nodige hebben om te leven. Veel maken zich zorgen om hun bankrekeningen te verhogen en ze zien niet de broer die dood gaat van de kou, die naakt dood gaat, die van honger dood gaat zonder huis. Kinderen, de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer! Vergeef God en wees barmhartig voor de mensheid. Mijn geliefden, ik zegen iedereen in de naam van de Heilige Drieeenheid, ik zegen degenen die jullie hier in gebed en herinnering gebracht hebben. Ik zegen vooral de zieken en degenen die door intensieve therapie moeten gaan. Ik zegen iedereen en ik koester jullie. Kinderen, we willen voor onze Koning, de Koning van de wereld, de Koning van de geschiedenis zingen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!
Bedankt om hier in gebed te zijn gekomen, ik volg jullie.
Tot ziens mij kinderen.

Vrijdag 26 november 1999 tijdens de gebedsbijeenkomst in de
kerk van Cristo Re in Clusane d’Iseo (Brescia).

Mijn geliefde zoon, mijn geliefde kinderen, ik ben hier bij jullie en bid met jullie. Geliefde kinderen ik breng jullie naar Jezus, ja, naar Jezus God. Hij is jullie Koning, Jezus is de Koning van de wereld. Jezus had geen waardevolle kroon op zijn hoofd, zijn kroon was een doornenkroon van zeer scherpe doornen.
Het bloed dat van zijn hooft stroomt, het bloed dat uit zijn goddelijke hart stroomt moge op de mensheid vallen om hen te reinigen, genezen en zegenen. Kinderen, Jezus bloedt voor de redding van de wereld, deze wereld die ver van hem verwijdert is. Deze wereld, deze mensheid raakt op drift. Ik vraag gebed in afwachting van de Heilige Kerst. Ik volg jullie en ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Kinderen, Jezus houdt van jullie: hou van hem! Kinderen, samen willen wij zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 28 november 1999 om 17:00 uur tijdens de
gebedsbijeenkomst in Ruvo di Puglia (Bari).

Mijn geliefde kinderen, ik kom in deze gebieden die ik lief heb en die grote heiligen en getuigen van Jezus hebben gezien. Moge deze gebieden vruchtbaar zijn voor het woord van mijn Zoon.
Geliefde kinderen, ik breng jullie naar Jezus, hij komt terug, de bruidegom is nabij, gaat naar hem toe. Kinderen ik vraag jullie om je met het gebed, boetedoening en vasten voor te bereiden op de Heilige Kerst. Jezus wordt geboren in deze mensheid, Jezus wordt geboren, groeit en gaat dood in jullie om jullie te redden. Kinderen, bedankt om hier in gebed te zijn, ik ben dichtbij jullie, ik volg jullie stappen, de stappen van de Kerk, de stappen van de mensheid. Ik ben jullie Moeder, ik breng jullie allemaal naar de heiligheid. Ik zegen deze plek, ik zegen dit huis, jullie huizen, ik zegen alles wat jullie willen dat ik zegen. Mijn zegening is voor jullie en voor iedereen in de naam van de Heilige Drieeenheid en het is in de naam van God die Vader is, van God die Zoon is, Jezus, jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde, van Verlichting en Advies is. Amen. Geliefde kinderen, ik zegen dit beeld dat mij als Moeder van de Liefde voorstelt, ik zegen iedereen van jullie en jullie intenties. Ik volg jullie mijn kinderen, maar voor dat wij afscheid van elkaar nemen, willen wij zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!
Tot ziens mijn kinderen.

DECEMBER
Zondag 5 december 1999 om 7:30 uur in Mesero (Milaan)
tijdens de gebedsbijeenkomst.

Mijn geliefde kinderen, ik ben hier bij jullie, met jullie in gebed, ik ben samen met mijn kinderen verspreid in de hele wereld die nu in gebed zijn. Ik dek jullie met mijn mantel en ik vraag jullie om met mij de Heilige Drieeenheid te bidden en om de mensheid te zegenen. Kinderen bereid je voor met vasten, gebeden voor de dag van de Onbevlekte Ontvangenis (de Heilige Kerk van God zal zich voorbereiden met novenas, vasten en gebeden) en bereid je daarna voor op de Zalige Kerst. Jezus komt in deze wereld, Jezus wordt in jullie harten geboren, mijn kinderen, Jezus zal bij deze mensheid terugeren, Jezus zal terugkomen om het goed van het kwaad te scheiden, om de haat, de oorlogen, de ongerechtigheden te stoppen. Jezus zal terugkomen, hij zal weer in de wereld komen. Johannes de Doper wachtte op hem, wees de nieuwe Johannes, wacht op Jezus, wacht op hem met gebeden, liedjes en lof want Jezus is nabij. Geliefde kinderen ik zegen de Paus, ik zegen de bischoppen, de priesters, de missionarissen, ik zegen de hoofden van de naties, de politici, degenen die de toekomst van de volken leiden. Daarnaast zegen ik alles wat jullie willen dat gezegend wordt, ik zegen deze rozen, breng ze naar jullie broeders, ze zullen mijn zegening en mijn glimlach zijn voor degenen die lijden. Ik zegen het water, de olie, het zout, de wierook, jullie rozenkransen, alles wat jullie willen dat ik zegen. Kinderen, vandaag is de minister van God hier tussen jullie en hij zal jullie zegenen met het water dat nu, God in zijn heerlijkheid, wil zegenen…
Op dit moment stopt de Moeder met haar boodschap en Marco neemt een flesje dat voor het schilderij van de Moeder der Liefde staat en neemt een slokje van het water. Met dit water slaat hij een kruis en, nog steeds in trance (op zijn knieen en met dichte ogen) geeft het flesje aan Don Luigi (de priester) aan wie de Moeder had gevraagd om de aanwezigen te zegenen. Dan gaat zij met haar boodschap door.
Dit is de zegening van God die de Almachtige Vader is, van God Jezus die Zoon is, van God die Geest van Liefde is. Amen. Geliefde kinderen, ik leg mijn handen op jullie en ik dek jullie met mijn mantel. Moge dit water zijn met degenen die niet met jullie samen konden zijn.
Wij willen tegen Jezus zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus! Bedankt mijn kinderen om hier te zijn gekomen. Ik wacht op jullie op de 26e ’s middags want ik zal mijn mantel openen en Jezus zal jullie zegenen; op de 31e vroeg in de middag zal ik weer terugkomen om de laatste boodschap van dit jaar aan jullie te geven. Gaat kinderen, wees de nieuwe Johannes, breng hoop aan alle jullie broeders, breng hun mijn glimlach, mijn zegening. Ik zegen de ‘Opera’, bedankt voor de moeite die jullie doen om mijn boodschappen te verspreiden en de moeite die velen van jullie doen om naar deze gebedsbijeenkomsten te komen. Ik volg mijn instrument. Ren mijn zoon, ga overal, wees apostel van het gebed, breng jouw getuigenis naar jouw broers. Ik bescherm je en jouw echtgenote, jouw kinderen.
Ik zegen degenen die niet van jou houden, die jou haten, die jou bekritiseren. Ik zegen allemaal want iedereen is mijn kind en ik wil dat iedereen heilig wordt.
Dank je wel mijn kinderen, bidt, bidt…
Tot ziens mijn kinderen.

Woensdag 8 december 1999 om 16:25 uur in Florence
tijdens de gebedsbijeenkomst.

Mijn geliefde kinderen, ik kom naar deze plek met vreugde in mijn hart. Dank je wel mijn kinderen om in gebed te zijn. Ik ren naar alle gebedsbijeenkomsten, ik ren naar alle plekken waar, op dit moment, veel van jullie broers in gebed zijn. Door het gebed hebben jullie een bescherming voor de mensheid gecreeerd, gaat met het gebed door mijn kinderen. Ik ben naast jullie, ik volg de stappen en het lot van de mensen. Daarom kiest een moeder, een Moeder zoals ik, waarvan veel van haar kinderen ver van God zijn gegaan, het meest geschikte moment om de mensen op te roepen en haar boodschap te brengen.
Geliefde kinderen het is nu tijd om naar God terug te gaan. Toen de engel naar mij toe kwam, zei hij "Ik groet u, u die de gunst van de Heer geniet, de Heer is met u. U zult een zoon ter wereld brengen, en u moet hem Jezus noemen." Hij zal in de eeuwigheid Jezus genoemd worden. Kinderen, mijn antwoord was "Ja… ja… ik zal de Heer dienen. Wat u gezegd hebt, laat dat met me gebeuren". God, in zijn grootheid heeft mij voor de zonden behoed. Kinderen, ik ben jullie Moeder en ik wil jullie allemaal naar de heiligheid brengen, daarom verzoek ik jullie om het gebed. Kinderen, bidt, bidt, bidt meer, ik ben naast jullie, ik spoor jullie aan, ik volg jullie. Verzamel vaak in gebed, creeer gebedsgroepen want het gebed is de laatste hoop voor de mensheid. Ik zegen de Paus, de bischoppen, de priesters. Ik zegen degenen die lijden, ik zegen alles wat jullie wensen dat ik zegen. De zegening wordt gevraagd voor jullie en voor iedereen in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon, Jezus, jullie broer is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Geliefde kinderen, breng het gebed in jullie families, breng mijn glimlach naar jullie lieve vrienden, breng mijn zegening aan degenen die ver van God zijn. Ik volg jullie, loop naar het licht. Wij willen Jezus bedanken die mij hier vandaag heeft gestuurd en wij willen onze liefde voor hem uitspreken: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus! Ik hou jullie op mijn hart, ik leg mijn handen op jullie, ik kus jullie. Moge mijn zegening overal gaan want ik ben de Moeder van de Kerk, ik ben de Moeder van iedereen. Bedankt om hier in gebed te zijn gekomen.
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 19 december 1999 om 16:25 uur in Anagni (Frosinone)
tijdens de gebedsbijeenkomst.

Mijn geliefde kinderen, ik kom hier om mijn groet, mijn oproep te brengen.
Geliefde kinderen, hier naast jullie is Jezus, hij is hier, naast iedereen van jullie. Kinderen, bereid jullie harten voor, maak jullie harten schoon, ruim jullie harten op want over een paar dagen zal ik het kind Jezus erin zetten. Bereid jullie met gebed, offers, vasten, biechten, want Jezus wordt geboren, Jezus wordt in jullie harten geboren, Jezus zal in de wereld komen. Geliefde kinderen, in deze landen heb ik duidelijke tekens aan veel van mijn kinderen gegeven, daarom verzoek ik jullie om in het licht, naar Jezus te lopen.
Kinderen, in deze oase van gebed, kom ik om de Paus te zegenen, die man die lijdt, ik wil de hele Kerk zegenen, ik zegen alles wat jullie willen dat ik zegen. Kinderen, jullie Moeder vraagt dat ook jullie je broers te zegenen. Mijn kinderen, zegen jullie broers, want vaak zijn de veroordeling en de haat een vervloeking voor hen; integendeel, heb liefde voor jullie broers. Heb liefde voor iedereen, geef iedereen rust, vrede, wees eerlijk met iedereen. Dit vraag ik voor het terugkomen van Jezus op de aarde.
Geliefde kinderen, er zijn ook in deze plekken grote tekens geweest, "de tekens van de tijd" zo noemen jullie ze, maar velen hebben ze niet herkend.
Kinderen, ik open mijn mantel van licht voor iedereen van jullie, ik dek jullie met mijn mantel en ik zou jullie hier graag weer zien op de eerste zondag van de tweede maand van het volgende jaar. Jullie zullen talrijk zijn en ik zal hier komen om jullie te zegenen. Mijn geliefde kinderen, ik zegen jullie en mijn zegening is in de naam van de Heilige Drieeenheid, en het is dus in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon, Jezus, de Redder is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Kinderen wij willen, met ons hart in onze handen, onze liefde voor hem uitspreken: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!
Bedankt mijn kinderen voor elke keer dat jullie zullen zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus help me om van mijn broers te houden! Jezus help me om mijn broers te vergeven. Jezus ik hou van U! Help me om mijn broers te bedanken. Jezus ik hou van U! Help me om je in mijn broers te zien!
Kinderen, ik ben Moeder, Moeder van iedereen en ik wil dat jullie allemaal gered worden! Ik zegen dit huis, deze plek, bedankt om in gebed te zijn.
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 26 december 1999 tijdens de gebedsbijeenkomst in de
kerk van Cristo Re in Clusane d’Iseo (Brescia).

Mijn geliefde kinderen, bedankt om hier in gebed te zijn. Ik heb met jullie gebeden, ik bid met jullie en met jullie zal ik altijd bidden. Geliefde kinderen, ik heb in jullie harten het kind Jezus, jullie God, jullie Broer gezet. Ik heb Jezus in het hart van velen van mijn kinderen gezet. Ik heb Jezus naast de kanonnen, naast de wapens, naast de moeders gezet die huilen omdat ze geen eten voor hun kinderen hebben. Ik heb Jezus in veel harten gezet want Hij is de Koning der Wereld. Hij is God!
Geliefde kinderen, jullie Moeder komt naar deze plekken om haar laatste boodschappen te brengen; kinderen, de tijden van de genade en de proef zijn nabij. Veel van mijn kinderen begrepen deze boodschap niet, de mens gaat op zoek naar afgoden, naar ondeugden, naar welvaart… Kinderen de mensheid raakt steeds meer op drift…. Kinderen bekeer je voor de kleine Jezus die in jullie harten en in de wereld wordt geboren.
Kinderen, samen met Jezus wil ik jullie zegenen in de naam van de Heilige Drieeenheid, en mijn zegening is dus in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Kinderen, Jezus koestert jullie allemaal en zegent jullie. Kinderen wij willen met onze harten tegen hem zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Kleine Jezus ik hou van U! Jezus breng vrede in de wereld!
Ik zegen degenen die hier in gebed zijn gekomen, ik open mijn mantel voor degenen die van ver zijn gekomen, ik zegen de ‘Opera’, gaan jullie door, ik ben naast jullie en ondersteun jullie. Ik zegen de Paus, de Kerk en degenen die samen met jullie op dit moment in gebed zijn.
Ik dek jullie met mijn mantel, ik geef jullie vrede en ik kus jullie.
Tot ziens mijn kinderen.

(De Moeder der Liefde is verschenen aan Marco tijdens het lied ‘Salve Regina’. Marco zegt dat de Maagd een witte jurk aan had met een gouden patroon en in haar handen had ze het kind Jezus).

Vrijdag 31 december 1999 om 16,20 uur tijdens de
gebedsbijeenkomst in Mesero (Milaan).

Geliefde kinderen, bedankt om hier, voor Jezus in gebed te zijn.
Kinderen, Jezus is onze Koning, hij is de Koning der wereld en van het heelal. Ik zegen jullie getuigen, ik zegen jullie liefde en jullie gebeden. Geliefde kinderen, laat het gebed jullie motto zijn, jullie leven worden, alles wat jullie doen moet gebed zijn en dus getuigen van een christelijk leven.
Kinderen, aan het einde van dit jaar zegen ik jullie in de naam van de Heilige Drieeenheid.
Wij willen tegen Jezus zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!
Geliefde kinderen ik zal op deze plek terugkomen.
Ik kus jullie en zegen jullie.
Tot ziens mijn kinderen.


2000

JANUARI
Zondag 2 januari 2000 om 16:55 uur tijdens de
gebedsbijeenkomst in Cerro al Lambro (Milaan).

(De Moeder der Liefde is aan haar instrument Marco verschenen met Jezus in haar armen, en heeft hem voor de boodschap een paar minuten in zijn armen gelegd).
Mijn geliefde kinderen, zie, Jezus is bij jullie. Hij is echt bij jullie! Hij is in jullie harten waar hij groeit.
Mijn kinderen, ik geef vrede aan deze mensheid, de vrede die altijd, in elke kant van de wereld bedreigd wordt. Geliefde kinderen, moge de vrede van Bethlehem in dit huis, in jullie huizen zijn en overal in de wereld. Mijn kinderen, jullie Moeder brengt jullie Jezus, de kleine Jezus, een onschuldig kind. Hij is de Koning van de Geschiedenis, Hij is jullie Koning, jullie God. Kinderen, hoeveel van jullie broers luisteren niet meer naar hem en accepteren hem niet. Bid voor hen!
Ik zegen dit nieuwe jaar dat net begonnen is, ik zegen al jullie broers. Ik zegen al mijn kinderen, ik zegen degenen die dit jaar pijn zal lijden, want God zal grote tekenen aan de mensheid geven. Ik zegen jullie in de naam van de Heilige Drieeenheid, en het is in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Kinderen, willen wij onze liefde aan Jezus, die hier bij jullie is, uitspreken? Willen jullie het zeggen? Jezus is hier, hij is hier in mijn armen, dus we zeggen allemaal: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!… Mijn kinderen jullie houden van hem en hij houdt van jullie! Jezus ik hou van U! Jezus bedankt voor Uw liefde! Jezus bedankt voor alles wat U ons schenkt! Jezus wij houden van U! Wij houden van U ook voor degenen die niet van U houden! Wij houden van U voor de Paus! Wij houden van U voor de hele kerk! Wij houden van U voor degenen die van U houden! Wij houden van U voor degenen die met U pijn lijden! Dank u wel Jezus!
Mijn kinderen, Jezus zegent jullie, Jezus koestert jullie, Jezus die in jullie harten is wil met jullie in jullie leven lopen. Kinderen, ik ga nu met Jezus in mijn armen weg en ik breng de zielen van sommige van jullie broers mee, degenen die jullie voorafgegaan zijn en die nu in de eeuwige slaap rusten; ja, ook de zielen van jullie ouders breng ik naar de Hemel mee… en samen met al jullie familieleden en vrienden zullen ze God die leven, vreugde, vrede is bidden.
Ik bescherm jullie vanuit de Hemel in afwachting van Zijn terugkeer.
Tot ziens mijn kinderen.

(Na de boodschap heeft Marco de Moeder omringd gezien door vele zielen en tussen hen waren sommige mensen die hij kende).

Zondag 9 januari 2000 om 16:40 tijdens de gebedsbijeenkomst
van de tweede Zondag van de maand in Ospitaletto (Brescia).

Mijn kinderen, mijn geliefde kinderen, ik kom hier om jullie gebed, biecht, offers te vragen voor de terugkeer van Jezus Christus.
Geliefde kinderen, in dit jaar van gratie, zou ik jullie graag vaak in gebed zien, op deze plek, op andere plekken want de gebedsgroepen zijn de oases die de woestijn moeten overstromen. De woestijn is de wereld die ver van God gaat.
Geliefde kinderen keer tot God terug! Keer tot het geloof terug! Bekeer!
Geliefde kinderen, ik open mijn armen, ik dek jullie met mijn mantel en ik zegen jullie in de naam van de Heilige Drieeenheid. Het is dus in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Mijn kinderen, luister naar mijn roepstemmen, zij komen nu van elke kant van de wereld. Kinderen bid, bid, bid…
Wij willen met onze harten aan Jezus onze liefde uiten, wij zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!
Ik koester en kus jullie allemaal, ik kus de kinderen, de jongeren die niet begrepen dat het leven een gift van God is en dat moet niet weggegooid worden. Ik zegen de ouders en iedereen. Ik ben jullie Moeder en wil dat iedereen gered wordt.
Dank je wel om hier in gebed te zijn gekomen.
Tot ziens mijn kinderen.

Donderdag 13 januari 2000 om 16:05 tijdens de
gebedsbijeenkomst in de kerk van Jezus, Joseph en Maria
in Milaan.

Mijn geliefd kind, mijn geliefde kinderen, ik heb met jullie gebeden, met jullie bid ik en met jullie zal ik altijd bidden.
Mijn kinderen vandaag wil ik graag dat jullie met jullie harten bidden. Kinderen, het gebed moet in jullie leven binnenkomen en het veranderen. Geliefde kinderen, als het gebed in jullie binnenkomt zal het jullie helemaal veranderen; jullie zullen zien en luisteren met nieuwe ogen en nieuwe oren. Wees niet tegenovergesteld aan de grootheid van God, geef een beetje van jullie tijd aan God in het echte gebed.
God kent jullie door en door, Hij houdt van jullie sinds de eeuwigheid, hou van Hem!
Mijn kinderen, samen met de minister van God, hier aanwezig, zegen ik jullie in de naam van de Heilige Drieeenheid, het is in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Kinderen, ik wacht hier op jullie, voor Jezus, op de tweede donderdag van de volgende maand.
Jezus is vaak verlaten, hij is eenzaam in vele kerken, blijf met hem, stop voor hem, gevangene van de Liefde.
Ik dank jullie vantevoren als jullie mijn verzoek zullen volgen, ik zal hier bij jullie zijn. Voor dat wij weggaan, zeggen we tegen Jezus: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!
Ik omhels en kus jullie allemaal.
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 16 januari 2000 om 16:40 tijdens de gebedsbijeenkomst
in de kerk van Riozzo di Cerro al Lambro (Milaan).

Mijn geliefde kinderen, ik ben met jullie in gebed. Geliefde kinderen, bedankt om hier in gebed te zijn.
Mijn kinderen, in mijn hart en in het heilige hart van Jezus is veel pijn. Kinderen, de mensheid gaat steeds verder van God! De mensheid drift steeds meer en gaat steeds verder van zijn redding.
Kinderen bid, bid, bid...
Ik zegen jullie en kus allemaal. Tot ziens mijn kinderen.

FEBRUARI
Donderdag 10 februari 2000 om 15:45 uur tijdens de gebedsbijeenkomst in de kerk van Jezus, Maria en Jozef in Milaan.

Geliefde kinderen, bedankt voor jullie gebeden. Jullie hebben het hart van Jezus blij gemaakt, jullie hebben hem gezelschap gehouden. Ik open mijn mantel en omring jullie in het licht…
Geliefde kinderen ik heb met jullie gebeden, ik bid met jullie en ik zal altijd met jullie bidden, vooral als jullie het onrecht dat Jezus wordt aangedaan teniet doen.
Geliefde kinderen, breng het gebed en de Heilige Rozenkrans in jullie families.
In deze tijd van gratie kom ik bij jullie uit zorgzaamheid, ik ken het verdriet van de mensen, ik wil ander verdriet verzachten. Het is de wens van God dat ik bij jullie kom, om jullie terug op de weg naar Jezus te brengen. Mijn kinderen, keer naar God terug, keer naar het geloof terug, ga naar de oorsprong terug.
Kinderen, in deze tijd van gratie en verdriet, zet de televisie uit. Het is een nieuwe afgod geworden. Voor de televisie verafgoden jullie de welvaart, het succes, de macht, jullie zijn vol afschuw als jullie jullie broers zien die dood gaan van honger en dorst, slachtoffers van oorlogen. Geliefde kinderen, hoeveel koelte en overschilligheid is er in de harten van vele van mijn kinderen!
Kinderen, zet de televisie uit en bid samen in jullie huizen.
Dit zijn een paar adviezen voor jullie en voor al mijn kinderen.
Ik zegen die families die hun geloof in het gebed vernieuwen. Ik zegen iedereen in de naam van de Heilige Drieeenheid, het is dus in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Kinderen, we willen tegen Jezus zeggen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus! Mijn zegening is nu voor de ministers van God die hier aanwezig zijn en voor al die pijn lijden.
Ik omhels jullie allemaal mijn kinderen en kus jullie.
Tot ziens mijn kinderen.

Zaterdag 26 februari 2000 tijdens de gebedsbijeenkomst en ‘uur van gratie’ in de kerk van Clusane d’Iseo (Brescia).

Mijn geliefde kinderen, ik ben bij jullie in gebed. Ik heb met jullie gebeden, ik bid met jullie en ik zal altijd met jullie bidden. Jullie hebben Jezus en zijn Goddelijk Hart gezelschap gehouden. Kinderen, Jezus houdt van jullie, hij houdt van jullie allemaal als jullie het heelal zijn.
Kinderen, ga naar jullie huizen en breng daar het gebed, wees echte getuigen en apostelen van het gebed. Het gebed moet overal binnen komen, vernieuw jullie leven met het gebed, breng overal barmhartigheid, solidariteit en liefde. Ik zegen jullie mijn geliefde kinderen, ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Kinderen, ik wacht op jullie hier, in gebed, en ik zal naar de wil van God gratie verlenen… op de dag waar jullie het zesde jaar van mijn boodschappen zullen gedenken. Ik zal bij jullie zijn en ik zal dichtbij degenen die van verte komen zijn.
Ik dek jullie met mijn mantel en bescherm jullie. Ga naar jullie huizen terug en zing "Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!"
Tot ziens mijn kinderen.

MAART
Zondag 5 maart 2000 om 16:35 tijdens de gebedsbijeenkomst in Florence.

Mijn geliefde kinderen bedankt voor jullie gebeden. Ik heb met jullie gebeden. Mijn kinderen, ik ben bij jullie teruggekomen omdat ik bezorgd ben… ik ben voor jullie en de hele mensheid bezorgd. Kinderen, keer tot God terug, keer tot het geloof en gebed terug. Veel van mijn kinderen en ministers van God begrijpen de reden van mijn aankomsten en verschijningen in de hele wereld. Kinderen, ik wil jullie naar de redding brengen, ik wil dat jullie allemaal gered worden, daarom kom ik hier en op vele andere plekken op aarde.
Mijn roep is voor gebed, offers, nederigheid, eenvoudigheid en liefde mijn kinderen. Leef het feit van het behoren aan het Lichaam van Christus, ontvang de Heilige Sacramenten, heb geen wrok tegen niemand. Hou van mijn Jezus. Ik wil jullie naar Jezus brengen.
Geliefde kinderen, in deze tijden van gratie vraag ik jullie om de weg voor Jezus voor te bereiden. Jezus zal komen en dit zijn de tijden van gratie en verwachting. Help me mijn kinderen, breng het gebed overal in de wereld.
Kinderen, ik zegen jullie, ik zegen ook degenen die samen met jullie op dit moment in gebed zijn. Ik zegen de Vicaris van Christus, de pastoren en de nonnen. Mijn moederlijk zegening is voor hen en al die zielen die, in alle stilte, hun gebeden offeren voor de redding van de mensheid. Kinderen, de mensheid begrijpt niet dat dit de laatste tijden van Satan zijn. Bid, bid meer. Ik open mijn mantel boven jullie en zegen jullie in de naam van de Heilge Drieeënheid; het is dus in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Geliefde kinderen wij zeggen met ons hart tegen Jezus: "Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!". Ik leg mijn handen op jullie, ik kus jullie en bedank jullie om hier in gebed te zijn gekomen. Ga naar jullie huizen terug en breng daar mijn kus en glimlach naar alle jullie broeders.
Tot ziens mijn kinderen.

Donderdag 9 maart 2000 om 15:40 tijdens de gebedsbijeenkomst in de kerk van Jezus, Maria en Joseph in Milaan.

Mijn geliefde kinderen, ik ben met jullie in gebed. Lieve kinderen, in deze tijd van gratie, offers en vasten verzoek ik jullie om te bidden.
Kinderen, bid en vast, maar het belangrijkste is dat jullie van elkaar houden.
Ik wil dat vrede en liefde in de hele wereld overwinnen in de verwachting van de overwinning van het Koninkrijk van God.
Bedankt om hier in gebed te zijn; ik zegen jullie in de naam van de Heilige Drieeënheid, in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 12 maart 2000 om 16:35 tijdens de gebedsbijeenkomst
in Ospitaletto (Brescia).

Geliefde kinderen, ik ben niet gekomen om jullie gebed te storen maar om mijn groeten te brengen. Lieve kinderen, dit zijn de tijden van verwarring, de tijden van Satan! Het kwaad zaait haat, onrecht en onenigheid op de hele aarde. Kinderen, bid zodat hij niet kan toeslaan want als jullie niet bidden zijn jullie zwaak en kan hij toeslaan…. bid, bid, bid meer mijn kinderen. Ik ben naast jullie, ik volg jullie en ik wil jullie allemaal naar de heiligheid brengen.
Op de dag dat jullie de zesde anniversaire van mijn verschijning zullen vieren, zal ik mijn mantel openen en jullie met het licht omringen. Ik zal neerdalen en mijn zegening brengen. Kinderen, ik wil jullie zegenen om jullie in mijn hart te houden; ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van god die Zoon is, Jezus, jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Lieve kinderen, zullen we onze liefde voor Jezus tegen hem uitspreken, zullen we het ook zeggen voor al die broers die niet van Jezus houden? Wij zeggen dus met ons hart: "Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!". Bedankt mijn kinderen, ik zegen de "vereniging de Moeder der Liefde", ik zegen zijn nieuwe vestiging en jullie plannen want soms worden jullie plannen de plannen van de hemel. Dank je wel om hier in gebed te zijn gekomen.
Tot ziens mijn kinderen.

Vrijdag 17 maart 2000 om 21:45 tijdens de gebedsbijeenkomst
in Rescaldina (Milaan).

Mijn geliefde kinderen, bedankt voor jullie gebeden, ik heb met jullie gebeden en ik ben bij jullie in gebed. Jezus heeft mij toegestaan om hier neer te dalen om zijn zegening te brengen. Lieve kinderen dit is het lijden van Jezus, de Calvarieberg van Jezus, de wonden van Jezus: de mensheid die drift, de mensheid die steeds verder van de redding gaat! De mensheid verorzaakt veel pijn aan het Heilige Hart van Jezus.
Kinderen, bid in de wacht op de heiligheid en het licht. Ik zegen jullie, ik leg mijn handen op jullie, ik koester jullie en zegen degenen die jullie hier in jullie gedacthen gebracht hebben. Mijn zegening wordt gevraagd voor jullie en voor iedereen van de Heilige Drieeënheid en het is dus in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Lieve kinderen, zullen wij onze liefde tegen Jezus uitspreken, tegen Jezus die vanaf het kruis luid geroepen heeft "consumatum est" en de geur van zijn ziel, glorie en redding jullie in zijn laatste adem gelegd heeft. Wij zeggen: "Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus!". Bedankt om hier in gebed te zijn gekomen.
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 26 maart 2000 voor de gelegenheid van het zesde jaar van de verschijningen. In de kerk van Clusane d’Iseo (Brescia).

Mijn geliefde kinderen, ik ben bij jullie in gebed, ik heb met jullie gebeden en ik zal altijd met jullie bidden. Kinderen in deze uren van gratie wil ik jullie op een speciale manier zegenen. Ik wil jullie zegenen en degenen die jullie hier in jullie gedachten hebben meegebracht. Ik wil al jullie broeders zegenen die op dit moment, op andere plekken, samen met jullie bidden. Lieve kinderen, sinds zes jaar, op deze plek, in deze dalen waarvan ik zo veel hou, roep ik jullie tot het terugkeren naar God en het echte geloof! Kinderen, wacht niet meer, de tijd is rijp, loop naar het licht, naar de redding, jullie kunnen dit begin niet uitstellen, begin om serieus te doen. Lieve kinderen en ministers van God, in deze tijden van gratie bid, vast en bied deze offers aan voor de redding van de wereld.
Ik kom bij jullie omdat ik van jullie hou, ik ben de Moeder van Jezus en jullie Moeder, ik kom bij jullie want God wil het.
Kinderen, leef mijn roepingen, oefen mijn boodschappen, wees getuigen van het geloof! Ik zegen jullie allemaal, ik zegen mijn instrument, de ministers van God die hier aanwezig zijn en al wat jullie willen dat ik zegen. Mijn zegening is voor jullie en voor allen in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik koester jullie, ik kus jullie en hou jullie onder mijn mantel.
Tot ziens mijn kinderen.

APRIL
Zondag 9 april 2000 om 16:40 tijdens de gebedsbijeenkomst
in Ponte San Giovanni (Perugia).

Geliefde kinderen, beminde kinderen, ik kom nogmaals hier in deze gezegende plekken want het is mijn wens om jullie allemaal naar God te brengen!
Geliefde kinderen, ik heb het al gevraagd en ik vraag het opnieuw: richt oases van gebed op om de woestijn met groen te overvloeden. Kinderen, ik ben heel bezorgd voor deze mensheid die ver van de redding gaat, ik maak me zorgen omdat vele van mijn kinderen, ook ministers van God, ver van de redding gaan. Ik ben weer hier, als Moeder der Liefde, om liefde en vrede in jullie families, in jullie huizen, in de gebedsgroepen en in de parochies te brengen. Beminde kinderen, ik roep jullie nogmaals, ik roep overal op de aarde, ik wil ook hier mijn roeping brengen: kinderen, bid! Ik ben aan het zaaien en Jezus zal binnenkort de vruchten oogsten. Bid mijn kinderen, wees gebed.
Bedankt mijn kinderen, ik weet dat er vele obstakels op jullie weg liggen, jullie moeten niet alleen fysiek reizen maar ook met het hart, om Jezus te ontmoeten. Vaak lukt het niet om hem in die lege kerken te vinden, maar hij is daar wel, hij is daar om op jullie te wachten, hij is daar om jullie te zegenen. Ga dus naar de Tabernakel van Jezus want Jezus is in de Tabernakels van de hele wereld. Daar, tegenover Hem vraag en Hij zal jullie antwoorden, klop en er zal worden opengedaan, zegen en jullie zullen gezegend worden, heb lief en jullie zullen geliefd worden, geef en jullie zullen krijgen.
Mijn kinderen, bedankt om hier in gebed te zijn. Ik breng jullie allemaal in mijn Hart, ik breng alle kinderen in mijn Hart, het klein kindje hier naast mijn instrument, alle kinderen der wereld en jullie kinderen.
Ik wens iedereen te zegenen want ik hou van jullie en ik wil iedereen naar de heiligheid brengen. Ik open mijn mantel voor jullie, kinderen, ik omring jullie in het licht en nogmaals zal de zegening van de Heilig Drieeënheid over jullie komen. Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus jullie broer, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Geliefde kinderen, met ons hart zeggen wij tegen Hem, want Hij heeft me naar jullie gestuurd: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus…
Ga naar jullie huizen terug en breng mijn zegening naar wie thuis op jullie wacht, breng mijn zegening naar jullie vrienden, verwanten en kennissen. Breng mijn zegening ook naar de ministers van God die pijn lijden voor jullie redding.
Breng mijn zegening naar wie tegen de plannen van God werkt. Breng overal mijn zegening want ik ben Moeder en wil de redding van allemaal.
Bedankt om hier te zijn gekomen, mijn dank als jullie het gebed naar jullie huizen willen brengen. Kinderen ga en glimlach want de Hemel bestaat uit glimlachende mensen.
Tot ziens mijn lieve kind. Tot ziens mijn kinderen.

Donderdag 13 april 2000 om 15:45 tijdens de gebedsbijeenkomst in de kerk van Jezus, Maria en Jozef in Milaan.

Mijn geliefde kind, mijn beminde kinderen, ik ben hier bij jullie om naar Jezus te bidden en Jezus te vereren. Mijn kinderen, jullie lijden is niets vergeleken met het lijden van het Heilige Hart van Jezus. Kinderen, Jezus lijdt want hij ziet de mensheid steeds verder van Hem gaan. Kinderen, Jezus lijdt want hij ziet de jongeren die op de verkeerde weg gaan, de weg van het losbandig leven. Kinderen, Jezus lijdt want hij ziet zijn kinderen die zich geen zorgen om de echte waarden meer maken, alles is geoorloofd, alles is toegestaan. Kinderen, ik vraag jullie gebeden voor deze mensheid. Ik zegen iedereen van harte. Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 16 april 2000 om 16:50 tijdens de gebedsbijeenkomst in de kerk van Riozzo di Cerro al Lambro (Milaan).

Mijn geliefde kind, beminde kinderen, ik bid met jullie naar Jezus. Kinderen, de mensheid lijdt, hij lijdt zoals een vrouw tijdens een moeilijk bevalling. Kinderen, de mensheid lijdt, de mensheid is zich aan het zuiveren…
Na de pijn van de bevalling is er de vreugde, de rust in het zien van het nieuwe leven, vrucht van de liefde. Na het lijden zal de mensheid het licht zien, hij zal de Koning van God, de Koning van de Geest van Liefde zien en erin leven. Kinderen, ik zegen deze oase, het is mijn wens dat in iedere parochie gebedsgroepen opgericht worden. Het gebed bereidt jullie voor op de tijden van de gratie van God. Ik zegen deze dagen voor de Pasen, ik verzoek jullie om met Jezus naar de Calvarieberg te lopen, ik verzoek jullie om het kruis te omhelzen om met Hem te herrijzen.
Ik zegen de moeders die voor hun kinderen lijden en alle families in nood. Ik neem iedereen in mijn Hart en ik zegen iedereen.
Tot ziens mijn kinderen.

Dinsdag 25 april 2000 om 16:30 tijdens de gebedsbijeenkomst
in Anagni (Frosinone).

Mijn geliefde kinderen, bedankt om in deze oase van gebed te zijn gekomen. Beminde kinderen, ik heb met jullie gebeden, ik bid met jullie en ik zal altijd met jullie bidden.
Jezus, die vanaf het kruis (instrument van redding) iedereen naar zich toe getrokken heeft, is herrezen zoals Hij beloofd had. Jezus is herrezen en heeft de dood overwonnen. Jezus is herrezen en Hij wil ook in jullie hart herrijzen, ook in het hart van degenen die de grootste zonden hebben begaan. Jezus wil in het hart van ieder van zijn kinderen en broers herrijzen. Kinderen, vanaf het kruis heeft Jezus iets groots gedaan: Hij heeft jullie aan Mij toevertrouwd en ik ben als Moeder aan jullie toevertrouwt. Daarom kom ik hier naar deze gebedsgroep en ga naar vele andere gebedsgroepen in de hele wereld. Het is de wens van Jezus, de wens van God deze mensheid die ver van Hem gaat, terug naar de redding te brengen.
Mijn kinderen, de mensen weten niet wat of wie ze zoeken; de mensen met hu welvaart begrijpen niet eens meer de geboorte van Jezus, de dood van Jezus, de herrijzenis van Jezus…alles is beperkt tot een dagje uit, zoals jullie dat zeggen, maar kinderen, hoeveel pijn is er in Het Heilige Hart van Jezus! Mijn instrument, jullie broer heeft grote pijn, maar dat is niets vergeleken met het lijden van Jezus! (*)
Kinderen, Jezus heeft het kruis gekozen om jullie te redden, niet het weekend of de vakantie; hij heeft niet eens een luxe huis of nieuwe kleding of een goede en gezellig maaltijd om jullie te redden…. Jezus heeft het kruis gekozen! Kinderen, van dat kruis roept hij: bid! Bid want de mensheid gaat door moeilijke momenten, bid! Beminde kinderen, ik dank jullie om hier in gebed te zijn gekomen; ik zegen jullie en al degenen die samen met jullie gebeden hebben. Mijn zegening is gevraagd samen met Jezus, de Verrezen, Jezus die de dood overwonnen heeft, Jezus die voor jullie verrezen is. Het is de zegen van de Heilige Drieeënheid in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon, Jezus die jullie broer en de Verlosser is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Geliefde kinderen, Jezus houdt van ieder van jullie, kinderen besef het: Jezus houdt van jullie! Wij zeggen dus samen met onze harten: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus! Bedankt mijn kinderen, Jezus beloont jullie liefde met Zijn zegening. Opnieuw zal ik jullie zegenen de eerste zondag van de zevende maand van dit jaar, het nieuwe jaar want het is het jaar van het licht.
Ik omhels jullie, ik houd jullie onder mijn mantel en wacht weer op jullie hier in gebed.
Tot ziens mijn kinderen.

(*)
Ik heb mijn lijden voor de Paus en de eenheid van de gebedsgroepen geofferd.
De Moeder herinnert ons dat Jezus het kruis en het lijden heeft gekozen om ons van de zonde en de dood te redden. Hij, die verrezen is heeft de dood overwonnen. Moge zijn passie die voor ons beleden is in onze harten geprent zijn. Moge zijn wonden onze wonden zijn, zijn pijn onze pijn zijn en zijn glorie onze hoop van leven.
Ik wens alle leden en vrienden van de Vereniging de Moeder der Liefde een prettige mei maand. Ik zal jullie in mijn arme gebeden in deze tijden van genade en verwachting herinneren.  Marco
(Het teken –een kruis op zijn hand- is op woensdag 19 april om 13:30 uur, de woensdag van de Goede Week verschenen. Het is nu nog open en bloedend. Bovendien is voor de tiende keer de stigmata op de borst van Marco geopend.)

Zondag 30 april 2000 om 17:05 uur tijdens de gebedsbijeenkomst bij de vestiging van de vereniging in Paratico (Brescia).

Geliefde kinderen bedankt om hier in gebed te zijn. Ik heb met jullie gebeden. Beminde kinderen, de genade is groot, Jezus God Genade is alles. Hij is jullie Koning, een Koning vol genade maar geliefde kinderen hij is ook een Koning vol gerechtigheid. Vraag Hem om medelijden met deze mensheid te hebben.
Kinderen, ik ben hier gekomen om jullie tot het gebed terug te roepen. Hoe vaak zal ik jullie in deze oasis tot het gebed terug roepen. Jullie moeten al jullie broers verzoeken om te bidden, niemand uitgezonderd. Jullie broers van elke taal, ras en religie, iedereen moet zich voorbereiden op de terugkomst van God op de aarde. Kinderen, God is vol barmhartigheid maar onthoud om Hem vergeving te vragen voor alle keren dat jullie Hem ontkennen, dat jullie Hem niet helpen en voor alle keren dat jullie niet naar Hem bidden en Hem eren. Samen met jullie beschermheiligen Sint Giuda Taddeo, Sint Luigi Gonzaga, Sint Maria Goretti, Sint Giovanni Bosco, Sint Faustina en alle Heiligen, de engelen en aartsengelen zegen ik jullie. Mijn zegening is op deze plek en voor jullie allemaal; mijn zegening is gevraagd in de naam van de Heilige Drieeënheid en het is in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, Jezus jullie broer, de Verlosser, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Beminde kinderen, heb vertrouwen in Jezus, zet jullie in Zijn Hart! Ik verzamel jullie gebeden en breng ze naar Zijn Genade en uit de hemel zullen de zegeningen en de graties die jullie vragen neerdalen. Ik zegen het water, de olie, het zout, de wierook en alle religieuze dingen. Ik zegen alles wat verspreid wordt door jullie broers, ik zegen het beeld dat mij verbeeld en degene die het gemaakt heeft want ik heb zijn handen gestuurd. Ik zegen hem, zijn vrouw, zijn kinderen en zijn familie. Ik zegen wie in stilte werkt en wie heeft gewerkt om deze plek klaar te maken. Ik zegen jullie allemaal en ik breng jullie in mijn Hart, samen met degenen die met jullie gebeden hebben maar niet hier hebben kunnen komen. Ik zegen de Vicaris van Christus, de bisschoppen en de ministers van God die hier in gebed zullen stoppen.
Kinderen, om afscheid te nemen zeggen wij samen tegen Jezus: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus! Ik leg mijn handen op jullie, ik koester jullie, ga naar jullie huizen en breng daar mijn zegen. Prettige mei maand mijn kinderen.
Tot ziens mijn kinderen.


2001

Maandag 1 januari 2001 om 00:05 uur, bij Marco thuis
Beminde kinderen, jullie Moeder is heel blij om jullie in gebed te zien terwijl jullie van het oude jaar afscheid nemen en aan het nieuw jaar beginnen. Het jaar dat net afgelopen is is rijk aan genade en gaven geweest die uit de hemel op ieder van jullie neergedaald zijn. Ik ben bij allen die op dit moment samen God bedanken en bidden. Vandaag vieren jullie samen met de heilige kerk van God een groot feest: het is mijn feest, het feest van de Moeder van God. Het feest van Maria die tussen jullie komt en, als God het wil, die nog lang tussen jullie met de naam de Moeder der Liefde zal komen. Dit is niet alleen mijn feest, het is het feest van al degenen die van mij houden en naar mij luisteren, van al degenen die zich ook vandaag aan mij en mijn hart zullen wijden. Mijn kinderen, samen met jullie Moeder beginnen jullie aan een nieuw jaar dat vol gebeurtenissen en beproevingen zal zijn. Dit jaar zal jullie nader tot het Koninkrijk van de Geest van liefde brengen. Het zal een hevig jaar zijn, zoals een millennium hevig is. Ik zou graag willen dat in dit nieuwe jaar de zaden ook in vele andere plekken zullen vallen, daarom verzoek ik mijn instrument nieuwe gebedsgroepen te bezoeken en mijn beeld en roeping overal te brengen. Het uitlachen, de kritiek, de laster en andere obstakels kunnen de plannen van God en mijn woorden niet stoppen. Bedankt voor het werk dat jullie dit jaar hebben gedaan en bedankt voor het werk dat jullie zullen doen om mijn boodschappen en roeping ook dit jaar te verspreiden.
Mijn geliefde kinderen, ik verzoek jullie voor de Paus, mijn dierbaar kind te bidden, voor de heilige kerk van God en voor degenen die ongehoorzaamheid en apostasie beramen. Ik verzoek jullie om met jullie hart te bidden. Dit jaar zullen sommige landen donkere perioden ingaan en van het geloof afdwalen. Sommige andere zullen in ernstige strijden verwikkeld raken en andere zullen door calamiteiten, rampen en epidemieën op de proef worden gesteld. Ik verzoek jullie om voor sommige landen van het Midden Oosten, van Azië en Amerika te bidden. Bidden jullie ook voor jullie land dat bijzondere perioden zal kennen en vooral opdat de zwarte wolken die dikker worden niet te veel van mijn kinderen zullen overvallen. Het geloof van vele van mijn kinderen is uitgedroogd, waken jullie, wees bereid, bid en blijf aan het geloof vasthouden. Bouw op steen en niet op zand, jullie hoop, jullie lijden en angstgevoelens zullen gauw in vreugde en feest veranderen.
Mijn geliefde kinderen, de bruidegom is klaar, de feestzaal is feestelijk gedekt en de gasten komen al binnen. Ik verzamel mijn leger dat erg verdeeld is.
Mijn kinderen, de tijd van genade is bijna voorbij en ik moet me van vele plaatsen terugtrekken. Vrees niet want ik ben altijd bij jullie en ik breng jullie naar Jezus.
Ik zegen de gebedsgroepen die al opgericht zijn en al die andere groepen die opgericht zullen worden. Ik zegen de Paus en degenen die samen met hem in gebed waren, ik zegen de heilige kerk van God, ik zegen deze vereniging, jullie solidariteit en alles waarvan jullie willen dat ik zegen. Mijn kinderen, Jezus wil vanavond jullie zegenen, de zegening is in de naam van God die Vader is, in Zijn naam, in de naam van God die Heilige Geest is. Amen. Wij zeggen tegen Jezus die hier met ons is, met ons hart samen: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus! Bedankt voor jullie gebed en inzet. Ik houd jullie aan mijn hart gedrukt en ik kus jullie.
Prettig nieuw jaar mijn kinderen. Tot ziens.

(Maria is vannacht met het kind Jezus in haar arm verschenen. Zij heeft hem enkele minuten in de arm van Marco neergelegd. Gedurende die tijd hebben de aanwezigen een onbeschrijfelijke vreugde gevoeld).

Zondag 26 augustus 2001 aan het einde van de processie
ter ere van Maria in Paratico (Brescia)

Geliefde kinderen bedankt dat jullie hier, in deze voor mij dierbare plaats, in gebed zijn gekomen. Het is mijn wens dat deze plaats weer gaat bloeien en groen wordt door jullie gebeden en die van de vele pelgrims die hier zullen komen.
Mijn kinderen, vele mensen hebben geen respect meer voor het woord van God, voor de waardigheid van de andere broeders, voor de onschuldigheid van kinderen en voor de wijsheid van de bejaarden. Mijn kinderen, wees niet van deze wereld ook als jullie in deze wereld leven, mijd de zonden, klamp niet aan aardse dingen vast maar streef altijd naar de heiligheid. Ik verzoek jullie om altijd naar deze plaats in gebed te komen en jullie hart, volgens Gods wil, aan mijn Onbevlekte hart te wijden. Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van liefde is. Amen.
Ik houd jullie aan mij vast en ik kus jullie. Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 23 september 2001 aan het einde van de processie
ter ere van Maria in Paratico (Brescia)

Geliefde kinderen bedankt voor de gebeden die jullie op dit duistere moment voor de wereld aan God richten. De haat van satan is razend door de wereld gegaan en zijn rook is in vele geesten en landen binnengedrongen. Mijn kinderen vandaag moedig ik jullie aan om te bidden opdat vele van jullie broeders niet doof voor mijn waarschuwingen en niet blind voor de tekenen van deze tijd zijn. Mijn kinderen, de mensheid is van God en zijn wet afgeweken, kinderen de grote reiniging voor de mensheid is begonnen. Mijn kinderen, ik verzoek jullie voor de vrede te bidden, bied God vasten en gebeden voor de vrede aan. Ik houd jullie aan mijn hart vast en ik zegen jullie allemaal. Ik zegen in het bijzonder de Vicaris van Christus en de martelaars voor de vrede.
Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van liefde is. Amen. Ik zegen alles wat jullie dierbaar is, hier en in jullie huizen. Ik zegen de minister van God die hier met jullie is en alle broeders die op jullie edelmoedigheid, vrucht van jullie liefde, wachten. Moge mijn zegening altijd met jullie zijn. Ik hou van jullie en ik wil jullie allemaal redden. Geliefde kinderen, wij zeggen samen met ons hart: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus red de wereld!
Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 7 oktober 2001 om 17:00 uur tijdens de gebedsbijeenkomst
in de oase van Galliate Lombardo (Varese)

Beminde kinderen bedankt voor jullie gebeden. Mijn kinderen vandaag verzoek ik jullie om dagelijks de Heilige Rozenkrans te bidden. Dit is het gebed dat mij en de Heilige Drieeënheid zo dierbaar is. Het is een boeket van bloemen dat jullie aan mij opdragen en in ruil daarvoor dalen van de hemel de gratiën neer die jullie gevraagd hebben. Kinderen ik verzoek jullie voor de vrede te bidden, als jullie met geloof bidden zal de vrede nog mogelijk zijn. Kinderen, vraag met het hart de gave van het geloof, vraag mijn kinderen. ‘Vraagt en ge zult krijgen’ staat in de Heilige Schrift, maar als jullie niet vragen hoe zouden jullie dan het geloof, de vrede en de liefde krijgen? Ik zegen jullie met heel het hart en ik verzoek jullie om jullie krachten te bundelen opdat de oase die ik gevraagd heb wordt gerealiseerd.
Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van god die Geest van liefde is. Amen. Ik zegen in het bijzonder jullie wapen, de Heilige Rozenkrans. Ik hou jullie aan mijn hart vast en ik kus jullie. Tot ziens mijn kinderen.


2010

Boodschap van zondag 24 oktober 2010

Mijn geliefde kinderen, ik heb met jullie gebeden, ik bid met jullie en ik zal altijd met jullie bidden. Smeek, samen met mij, om de barmhartigheid van God voor degenen die niet van Hem houden. Mijn kinderen, bid voor vrede. Wees eenvoudig en sereen van hart opdat de liefde Gods aan iedereen kan worden doorgegeven. Ik verzoek jullie opnieuw naar de kreet van de armen te luisteren, wees voor hen als de barmhartige Samaritaan. Kinderen, hou van iedereen, zonder onderscheid te maken.
Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is en in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Ik omhels jullie allen en leg jullie mijn handen op. We gaan samen op weg...
Tot ziens mijn kinderen.

Boodschap van zondag 28 november 2010

Mijn dierbare en geliefde kinderen, opnieuw buig ik me over de mensheid en zie de   verschrikkingen van deze tijd. In het hart van teveel van mijn kinderen zie ik de dood, de wanhoop, het leed, de eenzaamheid en de honger. Deze wereld verwijdert zich steeds verder van God , deze wereld is zonder vertrouwen en vrede. Daarom word ik door God de almachtig naar jullie gezonden. Opnieuw zeg ik jullie oprecht: wend je hart, je blik en je leven tot Hem. Bid mijn kinderen! Open jezelf, mijn kinderen! Verlaat je op Hem, mijn kinderen! Jezus komt onder jullie, zalig degenen die naar Zijn Woord hebben geluisterd, zalig degenen die klaar zullen zijn. Ik zegen iedereen van harte en il wil graag dat mijn zegening overal in de wereld komt. Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik streel jullie één voor één en ik volg jullie naar jullie huizen. Tot ziens mijn kinderen.


2012

Boodschap van zondag 22 januari 2012 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, vandaag heb ik op deze plek met jullie gebeden. Ik bid met jullie en ik zal hier altijd met jullie bidden. Mijn geliefde kinderen, ik verzoek jullie om vanuit het hart te bidden, ik verzoek jullie om met liefde en barmhartigheid met elkaar om te gaan. Kinderen, leeft in gebed en heb het gebed lief. Dit verandert jullie leven in een voortdurende lof voor God. Zie, alleen als jullie met het hart bidden zullen jullie begrijpen  hoe dringend de tijd is om terug te keren tot God . Mijn kinderen, wees jezelf als voorbeeld en getuig God voor jullie broers die ver van God en het geloof zijn. Ik zegen jullie van harte in de naam van God die Vader is, van God die Zoon is, van God die Geest van liefde is. Amen.
Bedankt dat jullie hier zijn en bedankt voor jullie gebed. Tot ziens, mijn kinderen.

Boodschap van zondag 26 februari 2012 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, in deze tijd van genade spoor ik jullie aan om stil te zijn en met het hart te bidden. Mijn kinderen, de stilte in jullie helpt jullie de woorden van de Geest beter te begrijpen. De stilte rondom jullie helpt jullie in vrede en in liefde naar het echte licht te gaan dat in God zit. Mijn kinderen, door de stilte en het gebed kunnen jullie met de Vader praten en in zijn genade leven. In mijn zegening vraag ik jullie om te bidden, om te vasten en om barmhartig te zijn zodat jullie kunnen groeien in het geloof. Vandaag zegen ik in het bijzonder de Pastor die hier aanwezig is (*) en alle zielen die de Heer hem heeft toevertrouwd. Ik zegen het werk dat jullie aan mijn Onbevlekt Hart hebben gewijd, ik volg het met veel liefde en ik vraag jullie om altijd voor de laatsten en de meest behoeftigen te zorgen. Mijn kinderen, satan staat altijd klaar om met zijn slimme plannen de vrede en de liefde die in jullie hart groeien, te verzwakken, maar de Rozenkrans, dit zeer machtige wapen, zal jullie beschermen. Bid mijn kinderen, bid, bid! Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik houd jullie allemaal in mijn hart en ik vraag jullie opnieuw op te bloeien door God te prijzen en zijn getuige te zijn. Vrede in jullie hart. Tot ziens mijn kinderen.  

Maria is om 16.05 uur verschenen aan haar instrument in het kapelletje in de Oase in Paratico tijdens de gebedsbijeenkomst. De verschijning heeft zes minuten geduurd. Marco zei dat Maria tijdens de verschijning een beetje glimlachte en haar traditionele vest in goudkleur droeg.

(*) Op dit moment keek Maria naar de Afrikaanse Bisschop die aanwezig was en vertrouwde hem haar blijdschap, haar liefde en haar nabijheid toe, voor het project van het ziekenhuis dat in Gabon wordt gebouwd. Dit werk is in november 2011 plechtig aan Haar gewijd en is op het moment in ontwikkeling. Dit is voor de allerarmsten onder de armen.

Boodschap van zondag 25 maart 2012 in Paratico
18° jubileum van de verschijningen

Mijn dierbare en geliefde kinderen, het verheugt mij vandaag veel van jullie hier op deze heuvel, plek van genade en bekering, te zien verzameld. Mijn kinderen, ik verschijn hier om jullie allemaal naar God te brengen. Daarom verzoek ik jullie nogmaals om te bidden en om jullie hart te bekeren. Geliefde kinderen, wijd jezelf aan mijn Hart en geef je helemaal aan mij over. Alleen als jullie je helemaal aan mij overgeven, zal ik jullie in mijn handen nemen en naar het Goddelijk Hart van Jezus brengen. Mijn kinderen, heb Jezus met je hele hart en met je hele zelf lief. Als jullie je aan mij overgeven, zal ik jullie de echte liefde voor God en de broeders leren. Sinds lange tijd roep ik, op deze plek, al mijn kinderen om terug te keren tot God, maar de wereld rondom jullie leeft steeds meer in de geloofsverzaking en in de voortdurende pijn die door het kwaad is veroorzaakt. Mijn kinderen, vandaag houd ik jullie onder mijn mantel (*), ik bescherm en ik zegen jullie. Bid kinderen, bid, bid altijd in geloof en met liefde. Ik luister naar jullie gebed en ik breng het naar de Heilige Drie-eenheid. Vandaag zegen ik jullie van harte in de naam van God die Vader is, in de naam van God die zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik open mijn mantel over jullie allemaal, ik open hem over jullie gezinnen en over jullie zieken, ik open hem over deze gemeenschap en ik hul jullie in het licht van God. Bedankt dat jullie in geloof mijn verzoek hebben beantwoord. Ik blijf bij jullie en ik kus jullie één voor één. Tot ziens mijn kinderen.

(*) Marco zegt dat op dit moment van de boodschap de Maagd Maria haar armen heeft geopend, haar mantel heeft opengemaakt en een sterk licht bij alle aanwezigen is binnengedrongen.

Boodschap van zondag 22 april 2012 in Paratico

Mijn geliefde en beminde kinderen, in mijn laatste verzoeken heb ik jullie aangespoord om te bidden. Ja mijn kinderen, ik heb jullie aangespoord om het gebed lief te hebben en om het gebed te beleven. Ook heb ik jullie aangespoord om barmhartig te zijn, om lief te hebben, om de stilte binnen en rondom jullie te zoeken, om te vasten, om je op te offeren en om echte getuigen te zijn. Geliefde kinderen, vaak zie ik dat er niet naar mijn verzoeken wordt geluisterd, mijn aansporingen om je tot God te bekeren worden niet ontvangen en mijn verzoek om getuigen te zijn wordt niet verwezenlijkt. Vandaag vraag ik jullie nadrukkelijk om niet bang te zijn om mijn aanwezigheid hier onder jullie te getuigen. Dit is een verzoek aan de wereld om naar God terug te keren. Mijn kinderen, alleen als jullie je aan mij overgeven en je geheel en al aan mij wijden, zal ik jullie met liefde in mijn armen ontvangen en zal ik jullie de echte liefde voor God en voor jullie broeders leren. Kinderen, terwijl ik jullie met mijn hart zegen, vraag ik jullie getuigen te zijn van mijn aanwezigheid in deze plek en ik vraag jullie ook mijn woorden en mijn zegening overal te brengen. Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik streel jullie en ik kus jullie. Tot ziens mijn kinderen.

Maria is aan haar instrument om 15.55 uur verschenen, aan het einde van de processie, tijdens het gebed op de heuvel van de verschijningen in Paratico. De verschijning heeft zes minuten geduurd. Marco vertelt dat Maria, tijdens de verschijning, een beetje glimlachte en haar traditionele gewaad in goudkleur droeg.

Boodschap van zondag 13 mei 2012
Tijdens het gebed in Haar oase in Paratico

Mijn dierbare en lieve kinderen, bedankt dat jullie hier zijn en dank voor jullie gebeden. Kinderen, ik heb met jullie gebeden en ik blijf met jullie in gebed. Vele jaren geleden ben ik in Fatima verschenen om gebed en boetedoening te vragen om de te veel beledigingen tegen God te herstellen. Ook vandaag de dag, na lange tijd, vraag ik jullie om het lijden dat God in deze tijden toestaat, te offeren om de zonden te herstellen die Hem hebben gekwetst. Mijn kinderen, bid en vraag samen met mij om de bekering van de zondaars. Er zijn nu te veel mensen die leven net alsof God  niet zou bestaan en te veel mensen houden niet meer van hun leven en van dat van hun naasten. Mijn kinderen, er wordt te weinig naar mijn verzoeken geluisterd, nu net als toen. Maar ik zeg jullie nog een keer mijn kinderen: boetedoening, gebed en echte getuigenis. Mijn kinderen, bid vaak de Heilige Rozenkrans. Dit gebed is zeer geliefd  door de Heilige Drie-eenheid. Vergeet niet dat nu de redding van de zielen via het echte gebed en de devotie aan mijn Onbevlekte Hart loopt. Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik sluit jullie in mijn hart en ik kus jullie. Tot ziens mijn kinderen. 

Boodschap van zondag 27 mei 2012
Aan het einde van de processie ter eer van de Moeder der Liefde in Haar oase in Paratico

Mijn dierbare en lieve kinderen, bedankt dat jullie hier zijn en dank voor jullie gebeden. Mijn kinderen, in jullie gebed vragen jullie me vaak waar de wereld en de mensen naar toe gaan. Vandaag vraag ik jullie, mijn kinderen, waar jullie hart naar streeft en waar jullie grootste belangstelling ligt. De wereld is ver van God, maar ook jullie hart is ver van God want het is door de wereld aangetrokken, door zijn regels en modes. Mijn kinderen, met tranen in mijn ogen roep ik jullie met mijn heel mijn hart op om TERUG TE KEREN TOT GOD! Mijn kinderen, richt jullie hart naar God, houd je aan Hem en aan Zijn Woord vast, doe op deze manier zijn wil.
Mijn geliefde kinderen, bid en vraag samen met mij de uitstorting van de Heilige Geest. Moge de Geest van God uitstorten om de hele wereld te vernieuwen. Bid in geloof en vraag de Heilige Geest zijn gaven opnieuw aan jullie te schenken. Bid, bid, bid zodat de gaven van de Heilige Geest hun speciale vruchten kunnen brengen. Vandaag zegen ik de oases die jullie hebben opgericht en aan mijn Hart hebben gewijd. Ik verzoek jullie om met geloof en liefde voor het goede van jullie broers te werken. Ik ben met jullie en ik volg jullie barmhartigheid. Ik zegen alle gezinnen van de wereld en in het bijzonder die die over een paar dagen de Paus zullen omhelzen en zich aan het Heilige Hart van Jezus zullen wijden. Ik zegen iedereen in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Bedankt mijn kinderen! Ik volg jullie. Tot ziens mijn kinderen.

Zaterdag 16 juni 2012
Tijdens het gebed op de heuvel van de verschijnigingen in Haar oase in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ik verheug me om jullie hier in gebed te zien. Bedankt, kinderen, dat jullie hier zijn. Kinderen, het Goddelijke Hart van Jezus houdt onmetelijk van jullie! Mijn Onbevlekte Hart houdt van jullie allemaal! Onze Harten houden van de hele wereld en willen graag de redding van ieder schepsel. Onze Harten houden van iedereen, ze houden ook van degenen die ver van God en het geloof zijn. Onze Harten houden ook van degenen die in de goot en zonde leven, ze houden ook van degenen die niet eens weten hoe groot onze liefde voor hen is. Wees getuige en zeg het tegen iedereen, mijn kinderen: God houdt van jullie en Hij wil jullie redding! We houden van iedereen en we zegenen iedereen (…deel van de boodschap is privè en voor de ziener bestemd). Ik zegen jullie en ik houd jullie in mijn Hart. Ik open mijn armen voor jullie en ik houd jullie onder mijn mantel. Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Dierbare kinderen, om gedag te zeggen, zeggen we, met ons hart, tegen onze geliefde Jezus: Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Jezus ik hou van U! Ik omhels jullie….tot ziens mijn kinderen. 

Zondag 24 juni 2012
Aan het einde van de processie ter ere van de Moeder der Liefde in Haar oase in Paratico
 

Mijn dierbare en geliefde kinderen, vandaag heb ik met jullie gebeden en ben met jullie naar deze heuvel gelopen. Kinderen, vergeet het niet, dit is een gezegend stuk grond, en zal, op deze plek bewaarheid wat ik jullie heb beloofd. Bid altijd in geloof! Mijn kinderen, richt jullie ogen, jullie hart, jullie gedachten, al jullie wezen op het Goddelijke Hart van Jezus. Kinderen, vergeet het nooit, Jezus stuurt me onder jullie. Mijn kinderen, Jezus houdt onmetelijk van jullie! Jezus zegent jullie! Jezus luistert naar jullie! Jezus omhelst ieder van jullie, één voor één! Ik kom onder jullie want Jezus wil graag dat ik jullie opnieuw met het hart zeg om terug te keren naar God, om naar het gebed en het echte geloof terug te gaan. Mijn kinderen, ik ben niet gekomen om een nieuwe weg te trekken, ik ben alleen gekomen om jullie weer op de weg terug te brengen die Jezus heeft getrokken en die naar Hem en naar God leidt. Mijn kinderen, vrees de teken van de tijden niet, wees niet bang voor gesloten en verwarde harten, maar bid. Jullie, kinderen, bid, offer en heb lief. Ik zegen jullie van harte, ik zegen de foto’s die jullie meegenomen hebben en zegen degenen aan wie jullie nu denken. Tijdens deze gelegenheid zegen ik alle religieuze voorwerpen die jullie meegenomen hebben, de rozenkransen, de kruizen. In het bijzonder zegen ik vandaag het beeld van het Heilige Hart van Jezus dat in mijn Oase geplaatst zal worden (*). Kinderen, wanneer jullie je blik naar Hem zullen richten, naar Zijn Heilig Hart, denk er dan aan dat Hij onmetelijk van jullie houdt. Hij zegent jullie en Hij houdt iedereen in Zijn Hart. Bedankt voor deze getuigenis van jullie, bedankt voor het lijden dat jullie opofferen als jullie Zijn Evangelie volgen, bedankt voor de glimlach en de daden van liefde die jullie in Zijn naam zaaien bij degenen die pijn lijden. Ik ben altijd met jullie! Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in denaam van God die Geest van Liefde is. Amen. Kinderen, zeggen we met het hart tegen Hem: Jezus, ik hou van U! Tot ziens mijn kinderen. Ik kus jullie.

 Maria is aan om 15.30 uur haar instrument verschenen, aan het einde van de processie en tijdens het gebed op de heuvel van de verschijnigingen in Paratico. De verschijniging heeft acht minuten geduurd. Marco zegt dat Maria, tijdens de verschijniging, glimlachte en haar traditionele goudkleurige gewaad droeg.

 (*) Maria heeft het over het beeld van het Heilig Hart van Jezus, bijna even groot als een mens, dat een gezin aan de Vereniging heeft geschonken. Het beeld zal in de Oase van Paratico geplaatst worden. 

 


2016

Zondag 17 juli 2016
Boodschap ontvangen in de nacht en openbaar gemaakt. Het is de gedenkdag van de tranenwonder (zie: http://www.mammadellamore.it/mammapiange.htm)

Geliefde kinderen, net als toen God de teken van mijn tranen wilde geven, vraag ik jullie vandaag gebed, boete en opofferingen om de wereld te redden. De wereld staat in de angst uit, verkeert in vrees en er heerst grote verwarring. Dit alles omdat de mens op de plaats van de Schepper heeft willen zitten en ver van Hem is gegaan. Maar God stuurt me onder jullie om te zeggen, opnieuw met tranen in de ogen: kinderen KEER NAAR GOD TERUG! Luister, kinderen naar mijn laatste oproepingen...kinderen ik smeek jullie, schuil in mijn Hart, beker je je en bid, bid, bid. Ik bid met jullie en voor jullie.

Zondag 24 juli 2016
in Paratico
 

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ik ben met jullie in gebed gebleven en breng jullie intenties naar de Allerheilige Drie-eenheid. Geliefde kinderen, jullie zijn mijn vreugde wanneer jullie samen in gebed zijn. Ik hou van de gebedsgroepen die hun gebeden en lof naar God met geloof en liefde verheffen. Ik hou van die kinderen van mij die vechten en zich niet laten beinvloeden bij de beoordeling van de medebroeder en zich niet laten verstrooien in hun weg naar het geloof. Kinderen, sinds vele Jaren  kom ik hier om jullie allemaal naar God te brengen, daarom verzoek ik jullie mijn boodschappen diep te leven. O, kinderen, weinig mensen luisteren echt naar mij ook in deze plek, velen zijn verstrooid, ze zoeken naar dingen die niet nodig zijn voor hun heiligheid en bidden niet meer. Mijn kinderen, de duivel is haat en verstrooing in vele delen van de wereld aan het zaaien, blijf jullie trouw aan het Woord van Jezus e naan het Heilige Evangelie. Ik vraag jullie om vaak voor Jezus Eucharistie te gaan bidden. Geliefde kinderen, ga Hem ontvangen met het hart gereinigd van de zonden en breng Hem in de wereld met jullie levensgetuigen. Moge het zeer Kostbare Bloed van Jezus de mensen reinigen en zegenen. Van harte zegen ik jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik streel ieder van jullie, ik hou jullie aan me vast en ik volg jullie naar jullie huizen. Tot ziens mijn kinderen. 

Zondag 28 augustus 2016
in Paratico
 

Mijn dierbare en geliefde kinderen, strek nog een keer jullie handen naar mij toe… * ik pak jullie handen om jullie  door deze verschrikkelijke duisternis te leiden die ik in deze tijd in de wereld zie en om jullie richting het licht van de Allerheiligste.
Drie-eenheid te brengen. Mijn kinderen, bouw jullie leven op de rots van het Woord van Jezus, bouw niet op het zand van de wereld maar op de liefde van zijn Woord dat jullie redt. Ik breng jullie allen naar Hem! Bid, lieve kinderen, bid voor jullie land en voor allen die slachtoffer van natuurrampen zijn, bid, lieve kinderen voor wie slachtoffer is van de onverschilligheid en haat van de mensen, jullie broeders. Ik vraag jullie om vaak bij elkaar te komen bidden, om vaak voor het Allerheiligste in aanbidding te staan en, wanneer jullie gezondheid het toelaat, te vasten en  boetete doen. Bid, lieve kinderen, bid, bid altijd met vertrouwen (geloof). Ik zegen jullie met liefde, ik zegen wie pijn lijdt, ik zegen de kinderen, de bejaarden en degenen die alleen zijn. Ik zegen jullie gezinnen en de gebedsgroepen, ik zegen iedereen in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik streel jullie en ik kus ieder van jullie. Tot ziens mijn kinderen.

* Tijdens de verschijningheeft Marco op dit moment zijn handen gestrekt en heeft die van Maria vastgepakt. De mensen die aanwezig waren hebben dit gezien. Na de verschijning roken zijn handen heel sterk naar rozen. Velen waren van dit feit getuige.

U kunt de video van de gebedsbijeenkomst en de verschijniging zien
op:
https://www.youtube.com/watch?v=szohgyUtYrU

Zondag 25 september 2016 
Aan het einde van de processie ter ere van de Moeder der Liefde in Haar oase in Paratico
 

Dierbare en geliefde kinderen, vandaag heb ik met jullie mee gelopen, heb ik met jullie mee gebeden en heb met jullie God gesmeekt voor vrede. Geliefde kinderen, ik kom om de weg klaar te maken voor mijn Zoon: kinderen, ik kom voor jullie bestwil, voor de bestwil van de Heilige Kerk en de hele wereld maar jullie willen deze uitzonderlijke tijd van genade die God jullie schenkt niet begrijpen. Mijn kinderen, weinig tijd is overgebleven en ik zie dat jullie verstrooid zijn. Laat niet toe dat de vlam van het geloof, de liefde en de barmhartigheid in jullie harten gedoofd wordt. Mijn kinderen, houd moed, er gebeurt wat moet gebeuren, wijk niet af van het pad dat ik jullie hier, door dit volgzaam instrument, heb laten zien. Trek je nooit terug als jullie op deze weg begonnen zijn. Kinderen, blijf met Jezus, blijf trouw aan Jezus en jullie zullen winnen. Ik ben met jullie en laat jullie nooit alleen! Kinderen, dit is de roep die ik in de naam van de Heilige Drieëenheid doe, en in deze naam zegen ik jullie. In de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Bedankt dat jullie nog een keer hier in gebed zijn gekomen, ga nu terug naar jullie huizen en beleef mijn oproep, breng mijn zegening in de hele wereld. Ik kus jullie. Tot ziens mijn kinderen. 

Zondag 23 oktober 2016
Aan het einde van de processie ter ere van de Moeder der Liefde in Haar oase in Paratico
 

Mijn dierbare en geliefde kinderen, met jullie bid ik, met jullie loof en dank ik de Allerheligste Drie-enheid. Mijn geliefde kinderen, wees gebed, geef je volledig aan de wil van God over en hou je stevig vast aan mij. Niemand kan jullie van mijn Hart weg nemen. Ik ben met jullie elk moment en ik breng iedereen naar Hem toe. Mijn kinderen, vandaag vraagik jullie om te bidden voor degenen die het Evangelie overal in de wereld brengen, ook daar waar het niet altijd wordt ontvangen (geaccepteerd). Kinderen, ik heb mijn instrument in verre landen begeleid en door zijn woord, zijn aanwezigheid en zijn geloofsgetuigenis heb ik van harte die dierbare landen* gezegend en heb voor vrede gebeden. Mijn kinderen, door hem heb ik mijn kinderen die in moeilijkheden verkeren, die ziek zijn en die arm zijn, gestreeld en getroost. Mijn kinderen, wees allemaal een instrument in de handen van God en breng mijn Werk overal in de wereld. Geliefde kinderen, ik zegen jullie van harte in de naam van God die Vader is, van God die Zoon is, van God die Geest van Liefde is. Breng mijn zegening naar jullie huizen, breng mijn streling en mijn glimlach naar alle mensen toe die jullie tegenkomen. Vergeet het niet mijn kinderen, ik ben altijd met jullie! Tot ziens mijn kinderen.
In de maand oktober heeft Marco de oases bezocht die Maria heeft willen laten creëren en die aan haar zijn gewijd. Hij is in Kameroen en Gabon geweest.

Zondag 27 november 2016

in Paratico
 

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ik verheug me om jullie hier in gebed te treffen. Mijn kinderen, ik zie dat jullie aandacht erg verstrooid is door de materiële dingen van deze wereld. Mijn kinderen, ik heb gezien en zie nog steeds nu vele van mijn kinderen verloren gaan, dit is de reden waarom ik ben gekomen en nog steeds onder jullie kom. Kinderen, ik kom om jullie de ware weg te tonen/laten zien. Vandaag zegt jullie Moeder nog een keer dat de ware weg degene is die Jezus heeft gelegd, de weg van het Evangelie. De ware weg is om God en de broeders altijd lief te hebben, ook wanneer het moeilijk is. De ware weg, mijn kinderen, is de bekering van jullie hart. Deze bekering gaat door het gebed, boete doen en opofferingen voor jullie redding en deredding van de zielen. Mijn kinderen, de ware weg gaat door het consequent zijn. Getuig jullie geloof niet door woorden want die blijven slechts woorden als ze niet in het Woord tot leven komen: leef het Evangelie! Geliefde kinderen, niet door de mooie verhalen die jullie vertellen, maar door echte liefdesdaden zullen ze erkennen dat jullie van Jezus zijn! Vergeet het niet mijn kinderen, ik heb het al eerder hier gezegd, ze zullen erkennen dat jullie van mij zijn door de geur van jullie ziel: laat jullie ziel dan de geur van vrede, liefde en naastenliefde hebben. Lees mijn oproepen, ze zijn een schat voor jullie en voor iedereen op de weg naar heiligheid. Lees ze, mediteer op ze en leef ze door getuigen van het geloof te zijn. Mijn kinderen, ik verschijn hier omdat ik van jullie hou, maar te veel mensen willen mijn woorden niet naleven, te veel mensen blijven ver van mijn hart dat van jullie houdt. Kinderen, laten we samen op weg zijn, samen bidden en samen de Heilige Drie-eenheid loven. Van harte zegen ik jullie vandaag in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Mijn kinderen, breng een groot geschenk aan jullie moeder die veel van jullie houdt: luister naar mij en volg het Evangelie van Jezus. Ik kus jullie allemaal. Tot ziens mijn kinderen.

Zondag 27 december 2016
in Paratico
 

Mijndierbare en geliefdekinderen, hierishetkindjeJezus. Geliefdekinderen, in mijnarmenhouikkleineJezus en metjulliewilikhemaanbidden, danken en loven. Kinderen, in julliehartlegik de KoningderKoningen, de Koning van de geschiedenis, de Koning van de wereld. Hij, Jezus, isvrede, liefde, barmhartigheid, Hijishetlicht van de wereld! Geliefdekinderen, de vredezij in hethart van de mensen die Hijliefheeft. Kinderen, ontvangJezusGod in julliehart! Kinderen, ik zie nog te veelmensenmeteengesloten, verstrooid en onbewogenhart…veel van mijnkinderenzijnhungeloofkwijt en te veelverkeren induisternis en zonde. Ontvangmijnboodschappen en mijnverzoeken, o, mijnkinderen, wetenjulliedatzeallemaal van Godkomen! Ja, ik ben de nederigedienaresvan God, ikbereid de weg en wilgraagdatHijiedereenklaarvindtomfeest te vieren. Mijnkinderen, ikhoujulliedichtbijmijnhartzoalsik nu metJezusdoe. Ikhouéénvooréénbijmijnhart, ookwieweg van mij en mijnwerkzouwillengaan….Ikhouiedereenmetliefdebijmijnhart. Mijnzegeningisvoordezeplek en voorheel de wereld, onze zegeningis in de naam van God die Vaderis, in Zijnnaam, in de naam van Jezus, in de naam van de HeiligeGeest, Geest van Liefde. Amen. Kinderen, latenwetegenJezus die in julliehartgroeit en die altijdmetjullie mee gaat, zeggen: ikhou van U, Jezus! Ikhou van U, Jezus! Ikhou van U, Jezus! Red de wereldJezus! Ikomhelsjullieallemaal en ikkusjullie. ZaligeKerstkinderen! Tot ziensmijnkinderen.

 


2017

Zondag 1 Januari 2017
in Paratico
 

Mijngeliefdkind, ikhou je bijmijnHart en ikzegenjouaanhetbegin van eennieuwjaar. Latenwe de AllerheiligeDrie-eenheiddankendatwesamenonderweghebbenmogenzijn en nogsteedssamenonderwegmogenzijn. Mijnkind, vandaaghebikgeenboodschapvoorjou, geenbijzondereboodschapvoor al mijnkinderen. Ikwilwelgraagdatjij al je broederseraanherinnertdatweinigenmijnverzoekenbeleven en mijnaanvragen in overwegingnemen. Erzijnvelen die hoewelzemijnaanwezigheid op dezeplekwaarderen,mijnwoordennietvolgentot heteinde. Zijnmijnboodschappenveeleisend? IsvolgenshetEvangelielevenmoeilijk? Nietvoorwiehetgeloofheeft en in de liefde van Godgelooft.Mijngeliefdekind,tranenvan eenMoederstromenuitmijnogenvoor de zielen die ver van Godzijn, maarikhebook de hoopdatzeweer in hetlicht van Godgaanleven. Ikheb de hoopdatzeweer op de wegnaar de heiligheid en naarHemtoekeren. Samenmetjouzegenikallen die mijnboodschappenontvangen enleven en zeomzetten in gebed, offer, liefde en naastenliefde. Mijnkind, vaakwordenintentiesaanmijtoegedragen en vele dingenwordenaanmijgevraagd. Ook door jouwordenverzoekenomvoorspraakgevraagd. Breng me altijdelkgebed, elkaanvraag en elksmeekbede. Ik ben jullieMoeder en ikzaliedereenvoorspreken. Aanhetbegin van ditnieuwejaarwilikookeenverzoekaanjoubrengen: mijnkinderen, luister en leefmijnboodschappenzodatmijnaanwezigheidnietvoornietsis! Mijnkind, ikkom in vele plekken en in te veeldaarvanwordternietnaarme  geluisterd en wordtiknietgevolgd…ditis de redenwaaromikjullieaanspoorommijnboodschappenmetliefde en vertrouwen te leven. Ikzegen je metliefde, ikwensjullieeengoedbegin van hetnieuwejaar, eengoedjaarmet de Heer.

Zondag 22 Januari 2017
in Paratico
 

Mijn dierbare en geliefde kinderen, in dezemiddag van genadehebik met julliegebedenen de AllerheiligeDrie-eenheidbedankt. Geliefdekinderen, vandaagverzoekikjulliedat het geloofterug in de wereldkeerten in het hart van al mijnkinderen. Geliefdekinderen, bid hiervoor want het geloof is in teveelhartenkoud, heel koudgeworden. Het geloofwarmtnietmeer de harten, de gezinnen, de groepen, de wereld, de relatiestussenjullie op. Kinderen, het geloof is verdwenenuitteveelharten. De kou die in dezedagenjullie in zijngreephoudt is nietsvergeleken met de kouen de vorst die rondonzeHarten, het Goddelijke Hart van JezusenMijn Hart van Moeder zit. Mijnkinderen, de kou is de haattussen de mensen, de kou is de onrechtvaardigheid, de oorlog, de vervolging, de uitbuiting, de zelfzucht, de onverschilligheid, het nietdelen…kinderen, ver van de liefde van God zijnjullie steeds kouderaan het worden, ver van Zijnliefde die verwarmt, riskerenjullietesterven in de zonde die jullieverstikt. Mijnkinderen, open jullie hart aan de liefde van God, blijfnietonverschilligover mijnverzoeken, ga met geloofnaar God, volgmijnwoorden dieookvaak in dezepleknietwordengehoord. Mijnkinderen: gebed, naastenliefdeenliefdevooraltijd, altijd. Ik ben met jullieenzegenjullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Kinderen, ik streel jullieéénvooréén, ikkusjullieenhoujulliebijmijn Hart. Tot ziensmijnkinderen.

Video gebedsbijeenkomstenverschijning: https://youtu.be/6N4nO_wpsfE

Zondag 26 Februari 2017
in Paratico
 

Mijn dierbare en geliefde kinderen, in deze middag van genade ben ik met jullie in gebed gebleven. Mijn kinderen, vraag altijd wanneer jullie bidden de gave van het geloof, de liefde en de naastenliefde. Mijn kinderen, vandaag de dag ontbreken in de wereld de liefde, het samen delen, het wederzijdse begrijpen, de naastenliefde, de vreugde en de ware vrede. Vraag aan de Allerheiligste Drie-eenheid om vrede in jullie dagen te schenken en werk opdat deze voor jullie en iedereen een geschenk van Zijn liefde is. Mijn kinderen, groei op in de weg naar de bekering, groei in het geloof en in de liefde. Ik vraag jullie om jullie zelf aan Zijn Goddelijke wil over te geven. Kinderen, breng de vreugde, de hoop en het geluk aan jullie broeders en zusters, laat hen jullie geloofsgetuigenis zien. Ik ben met jullie en nodig jullie uit om het Evangelie en Gods liefde in jullie leven op te nemen. Geliefde kinderen, verspreid mijn boodschappen en breng mijn werk overal. Mijn werk is de vrucht van jullie ‘ja’ tegen de Heer. Moge mijn werk een voortdurende streling zijn voor degenen die lijden. Ik zegen wie voor het doen slagen van het project van God op deze plek werkt en voor ieder van jullie smeek ik de vrede. Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, van God die Zoon is en van God die Geest van Liefde is. Amen.
Ik zegen jullie van harte en ik hou jullie bij mijn hart. Kinderen, moge de tijd die voor jullie ligt tijd van gebed, van offers en naastenliefde zijn voor wie lijdt. Kinderen, God houdt van jullie, hou van Hem in jullie broeders! Tot ziens mijn kinderen.

Video verschijning: https://youtu.be/l7xC3ALvZKM
 

Zondag 26 maart 2017 - eerste begroeting om 12:20 uur
23e jubileum van de verschijningen. Boodschap ontvangen op de heuvel van de verschijningen van haar oase in Paratico
 

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ik verheug me vandaag om te zien dat zoveel van jullie gehoor hebben gegeven aan mijn uitnodiging om de Heilige Drie-eenheid te komen loven en naar mijn boodschap te luisteren. Mijn kinderen, mijn boodschappen zijn niet alleen bedoeld om beluisterd te worden, ze zijn bedoeld om te beleven. Dat geldt vooral voor het Evangelie: het is niet slechts om gelezen en beluisterd te worden, maar om te beleven! Kinderen, leef mijn boodschappen en bekeer je! Wees je bewust van de grote gave die jullie door God, via mijn uitzonderlijke aanwezigheid hebben gekregen, vooral op deze dag van genade. Wees je bewust van mijn aanwezigheid op deze plek. Alleen als jullie mijn boodschappen ten diepste beleven en naar mijn verzoeken luisteren, zal deze plek als een nieuwe lente bloeien en licht en liefde stralen die veel van mijn kinderen bereikt die in angst en lijden leven. Mijn kinderen, aan het begin van mijn verschijningen op deze plek, zei ik tegen jullie om de kinderen weg van de televisie te houden om ze te beschermen. Kinderen, dit verzoek is nog steeds geldig, en nog eens vraag ik jullie allen om weg van de televisie en de nieuwe technologiën te blijven. Deze bezetten en nemen veel van jullie tijd in beslag waardoor jullie uiteindelijk geen tijd meer over hebben voor het gebed, de liefde en de naastenliefde voor jullie broeders en kunnen jullie ze niet helpen. Geliefde kinderen, jullie weten dat jullie Moeder deze dingen tegen jullie zegt want ze wil het beste voor jullie en voor jullie ziel. Immers, jullie vinden vaak de tijd om uren aan de telefoon te praten of voor het scherm te zitten maar geen tijd om met Jezus te blijven! Kinderen, vaak praten jullie over vrede maar daarna maken jullie oorlog onder elkaar door elkaar te bekritiseren, elkaar te veroordelen en elkaar te beschuldigen….dit is niet de manier van doen, kinderen. Ik vraag jullie om getuigen van de liefde te zijn en in deze onrustige wereld vrede te brengen. Breng vrede en liefde in deze wereld die de glimlach van ouderen dooft en het hart van kinderen en onschuldigen beangstigt. Mijn kinderen, mijn Hart wacht met veel ongeduld op jullie harten en wacht op de overwinning van de liefde en de vrede overal in de wereld. Bid mijn kinderen, bid voor de vrede, zodat zo spoedig mogelijk in de wereld een tijd van vrede mag heersen. Mijn kinderen, zie dit is de tijd van grote genade, maar ook de tijd van grote beproeving voor al degenen die de weg van de vrede willen belopen, de weg die Jezus heeft aangelegd. Kinderen, ik zie jullie vaak verloren en verward, ik zie dat jullie onderling verdeeld zijn, maar vandaag dek ik jullie met Mijn mantel en ik vraag jullie om te bidden, bidden, bidden en niet met woorden maar met het hart. Vandaag wil ik jullie graag de vrede schenken, breng hem altijd in jullie harten en geef hem aan jullie broeders. Ik zal voor vrede voor jullie en met jullie smeken tot wanneer de vrede van God in de wereld begint te heersen. Ik ben met jullie en ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik trek met jullie mee en Ik hou van jullie. Tot ziens mijn kinderen.

Tweede begroeting om 15:50 uur aan het einde van de processie ter eer van Maria. Boodschap ontvangen op de heuvel van de verschijningen.

Geliefde kinderen, ik heb naar jullie verzoeken geluisterd en houd jullie allemaal aan mijn hart. Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik streel jullie en ik begeleid jullie naar jullie huizen.Tot ziens mijn kinderen.


2018

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 28 mei 2018 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, in deze donkere en verwarrende tijd verzoek ik jullie om onder mijn mantel te blijven en te bidden. Mijn kinderen, vraag aan de Heilige Drie-eenheid de gave van de vrede. Vraag het met geloof! Geliefde kinderen ik kom al vele jaren onder jullie en ik roep jullie het Evangelie, de barmhartigheid en de liefde in praktijk te brengen. Kinderen, waarom luisteren vele van jullie niet naar mij? Bid voor de harten die gesloten zijn, bid, bid, bid. Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik streel jullie en kus jullie.
Tot ziens mijn kinderen.

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 24 juni 2018 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ook vandaag heb ik met jullie gelopen, gezongen en gebeden. Bedankt kinderen voor jullie gebeden en dat jullie je geloof getuigen. Bedankt! Geliefde kinderen, sinds het begin van mijn verschijning heb ik jullie beloofd dat ik op deze plek altijd met jullie in gebed zou zijn, en zo is het, zolang God het me toelaat. Vanuit deze plek zal ik jullie weer oproepen voor het welzijn en de redding van jullie zielen. Geliefde kinderen, kijk altijd naar het Goddelijke Hart van Jezus, niet alleen vandaag. Leer van Hem de ware liefde, het geduld, de barmhartigheid, de vergeving en het medelijden met degene die dichtbij jullie is en minder geluk heeft. Ik ben met jullie, kinderen, ik ben altijd bij jullie ook wanneer jullie verstrooid zijn en me niet dichtbij jullie willen hebben. Ik ben altijd bij jullie omdat ik van jullie hou. Ik volg jullie stap voor stap. Ik ben met jullie want ik wil jullie allen naar Zijn zeer geliefde Hart brengen. Kinderen, leer van Zijn Hart om lief te hebben, om God en de medemens lief te hebben!
Ik zegen jullie van harte in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 22 juli 2018 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, vandaag heb ik met jullie gebeden en heb al jullie intenties en vragen aan de Heilige Drie-eenheid gebracht. Kinderen, ik verzoek jullie het Evangelie van Jezus te leven door het dagelijks te getuigen. Kinderen, breng het Evangelie van Jezus overal: in de families, op het werk, als jullie erop uit gaan, in de hele wereld! Wees coherent en leef het Evangelie zodat jullie op deze manier ware apostelen kunnen zijn. Op deze manier brengen jullie licht naar de zielen en door jullie woorden en daden kan Hij in de harten van de mensen komen. Ik zegen jullie van harte en ik verzoek jullie altijd te bidden, lief te hebben en barmhartig te zijn. Ik zegen jullie van harte in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Ik streel jullie en houd jullie bij mijn hart. Tot ziens mijn kinderen.

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 26 augustus 2018 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ik dank jullie voor jullie gebeden en ik vraag jullie een teken van liefde voor elkaar te zijn. Mijn kinderen, wees een teken van liefde niet alleen met degenen die jullie kennen en die bij jullie zijn, maar met iedereen. Mijn kinderen, in de Eucharistie geeft Jezus zichzelf in zijn totaliteit aan jullie, in Zijn lichaam en in Zijn bloed is hijzelf helemaal aanwezig met Zijn totale liefde voor jullie. Wees ook een teken voor jullie broeders en geef ze je echte liefde. Mijn kinderen, de wereld zal herkennen dat jullie van Jezus zijn door de liefde die jullie verspreiden, met woorden en daden, met barmhartigheid, met het gebed, door getuigen van het geloof te zijn, door het leven volgens Zijn Woord en door jullie totale liefde. Ik ben altijd bij jullie, ik laat jullie nooit alleen en ik help jullie op deze weg. Ik zegen jullie, kinderen, ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik streel jullie, ik hou jullie allemaal in mijn hart van moeder en ik kus jullie één voor één.
Tot ziens mijn kinderen.

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 23 september 2018 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ik heb met jullie gebeden, ik bid en ik zal altijd met jullie bidden op deze plek van genade. Mijn kinderen, de Heilige Drie-eenheid stuurt me naar jullie om te verzoeken jullie hart te bekeren en te bidden, om vrede en de echte liefde te hebben. Ik verzoek jullie ook om volgens het Heilige Evangelie van Jezus tot het einde te leven: vergeet het nooit. De tijden waarin jullie leven zijn vaak met het kwaad, haat, dood en vernietiging doordrenkt. De wereld lijdt en veel harten bloeden. Kinderen, te vaak veranderen mensen om jullie heen in een soort beul, ze worden als degenen die Jezus geselden. De liefde zegeviert niet omdat het onrecht de onderhand neemt. Mijn kinderen, luister naar mij, als jullie naar mijn boodschap luisteren en hem willen ontvangen, zullen jullie in het Koningrijk van de liefde, van de rechtvaardigheid, van de barmartigheid  en van de vrede leven. Kinderen, ontvang God en Zijn liefde in jullie leven! Kinderen, mijn boodschap is te vaak niet ontvangen in de harten, ik zie te veel gesloten harten en te vaak wordt mijn aanwijzigheid uitgelachen en tegengewerkt. Kinderen, ontvang mijn woorden. Mijn kinderen ik hou jullie aan mijn hart want ik hou van jullie allemaal. Ja, kinderen ik hou van jullie allemaal. Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Kinderen, mijn zegening komt van de Heilige Drie-eenheid: breng hem naar jullie huizen, breng hem naar wie op jullie wacht, breng hem overal in de wereld! Ik kus jullie. Tot ziens mijn kinderen.

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 28 oktober 2018 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, samen met jullie heb ik vandaag lof gegeven aan de Heilige Drie-eenheid. Kinderen, op deze plek geven mijn boodschap en mijn aanwezigheid jullie de genade om geroepen te worden een nieuw leven te leiden. Een leven in het geloof, een leven van waarlijke getuigen en apostelen van Jezus. Mijn kinderen, dit is een uitzonderlijke tijd van genade die aan jullie wordt gegeven. Ik verzoek jullie om van elkaar te houden zoals Jezus van jullie houdt! Mijn boodschap die hier is gegeven is niet alleen een roeping voor jullie maar voor iedereen en het is niet slechts voor vandaag en morgen, maar voor altijd. Ik zegen jullie van harte geliefde kinderen, ik zegen jullie met de pastoor die hier aanwezig is in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik kus jullie, ik streel de zieken, de kinderen, de eenzame bejaarden en wie onder de armoede lijdt. Ik hou iedereen bij mij met liefde. Tot ziens mijn kinderen.

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 25 november 2018 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen: Jezus, Koning van de wereld en het heelal wil graag in jullie hart heersen. Kinderen, ontvang Jezus in jullie hart, ontvang Zijn Woord en Zijn leer. Kinderen, ontvang Jezus die een eindeloze liefde voor jullie heeft, ontvang Hem en door Zijn liefde zullen jullie herleven. Jullie zullen rijker worden door Zijn genade, vrede en barmhartigheid. Door Jezus in jullie hart en in jullie leven te ontvangen, worden jullie nieuwe getuigen van Zijn liefde en kunnen die aan heel de wereld brengen. Kinderen, ik vraag jullie de Advent in gebed te leven en naastenliefde te hebben. Ik zegen jullie in de naam van de Heilige Drie-eenheid, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik kus ieder van jullie en ik hou jullie bij mijn hart. Tot ziens mijn kinderen.

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 23 december 2018 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, in deze laatste dagen heb ik veel van jullie druk bezig gezien met cadeautjes kopen, kerstkaartjes  schrijven en de gerechten voor de lunches en diners voor de komende feestdagen kiezen. Mijn kinderen, dit is echter geen Kerst! Mijn kinderen, Jezus wenst dat jullie je hart klaar maken om Hem te ontvangen. Voor Zijn feest hoeft Hij geen grote cadeau’s of lekker eten, voor Hem is jullie hart genoeg zodat jullie met Hem in het hart echte apostelen van Zijn liefde worden. Kinderen, Kerst is de deur voor Jezus open maken wanneer Hij aanklopt, Kerst is een klein teken van aandacht voor jullie broers in Zijn naam gedaan, Kerst is een woord van troost, Kerst is een echte glimlach vol met liefde. Kinderen, Kerst is God die in de geschiedenis binnen komt, in jullie geschiedenis voor een betere wereld. Ontvang Hem! Kinderen, jullie hebben nog wat tijd, jullie hebben nu alles klaar gemaakt, maak nu het belangrijkste klaar: jullie hart! Ik zegen jullie met liefde in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Tot ziens mijn kinderen.


2019

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 27 Januari 2019 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ik zie zoveel lijden in de harten. Kinderen, de verwarring, de onverschilligheid, de haat en het onrecht brengen te veel kwaad in het hart van wie het Evangelie van Jezus wil volgen. Kinderen, de wereld is afgeleid, de wereld leeft in een mist waar het haast niet mogelijk is het licht te volgen dat uit het Hart van Jezus komt. Kinderen, bid, bid, bid. Kinderen, volg Zijn Woord en breng het in de wereld, blijf onder mijn mantel en word apostelen van Zijn liefde door hiervan getuigen te zijn en goede daden te verrichten. Ik zegen jullie in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik streel jullie en ik kus ieder van jullie. Tot ziens  mijn kinderen.

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 24 Februari 2019 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ik hou van jullie allen en houd iedereen in mijn moederlijk Hart. In mijn Hart is er plek voor al mijn kinderen, van de aller kleintjes, de kinderen tot de oudsten. Ik ontvang iedereen met liefde en breng iedereen naar Jezus die me onder jullie stuurt. Mijn kinderen, vandaag verzoek ik jullie te bidden voor degenen die ver van God zijn, voor wie niet gelooft en voor wie Zijn liefde niet kent. Mijn kinderen, bid, bid, bid meer. Kinderen, ik vraag jullie om je voor te bereiden voor de volgende ontmoeting op deze plek. Voor velen van jullie zal dit een moment van genade zijn, vandaar verzoek ik jullie om je in gebed voor te bereiden om de genade van God in jullie harten te mogen ontvangen en iedere dag nog meer de ware apostelen van Zijn liefde te worden. Ik zegen iedereen in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen. Ik streel en kus jullie, kinderen. Tot ziens mijn kinderen.


2020

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 26 Januari 2020 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ook vandaag ben ik met jullie in gebed gebleven. Geliefde kinderen, vraag God altijd in jullie dagelijks gebed om jullie geloof te versterken. Kinderen, offer jullie harten aan God en Hij zal ze met Zijn liefde veranderen. Alleen door het gebed uit jullie hart, het geloof in Hem en de daden van liefde voor de medemensen die lijden, zullen jullie begrijpen dat Hij jullie nooit alleen laat. Ook zullen jullie begrijpen wat het betekent om te leven in Jezus en Zijn Woord. Kinderen, vraag God met jullie hart dat Hij jullie geloof versterkt om niet in verleiding te worden gebracht.
Bid en geloof in Hem zonder wankelen, ik ben bij jullie en breng jullie allen naar Zijn liefde. Kinderen, ontvang me in jullie hart en ik zal jullie lijden in licht en liefde veranderen. Ik zegen jullie aan het begin van een nieuw jaar in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is. Amen.
Breng mijn roep samen met mijn kus en mijn streling de wereld in. Tot ziens mijn kinderen.

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 23 Februari 2020 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ik ben met jullie in gebed gebleven en met jullie heb ik de Heilige Drie-eenheid geeerd en bedankt. Mijn kinderen, ook vandaag met mijn aanwezigheid op deze geliefde plek, moedig ik jullie aan om te bidden. Kinderen, wanneer ik jullie vraag om te bidden, bedoel ik niet alleen meer bidden. Ik wil jullie naar een diep en eindeloos verlangen naar God en Zijn Liefde leiden.
Mijn kinderen, nu de vastentijd begint, vraag ik jullie om meer aan Jezus te denken. Hij is veertig dagen in de woestijn gebleven en kon de hele nacht bidden zonder ooit moe te worden. Dit kon Hij doen want Hij had een sterk verlangen zowel één met de Vader te zijn als de zielen te willen redden, ook jullie ziel. Mijn kinderen, voor jullie spirituele groei vraag ik jullie om te bidden, te vasten en de armen te helpen. Kinderen, vraag Jezus de gave van het geloof, hoop en liefde, bid altijd en verander jullie leven, jullie woorden en jullie daden in geloofsgetuigenis. Ik ben met jullie onderweg en ik breng jullie naar Hem. Ik hou jullie onder mijn mantel en ik zegen jullie van harte in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, in de naam van God die Geest van Liefde is.
Ik blijf met jullie in gebed. Tot ziens mijn kinderen.

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 26 April 2020

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ik heb met jullie gebeden en met jullie heb ik de Barmhartigheid van het Goddelijk Hart van Jezus voor jullie en heel de wereld gesmeekt. Kinderen, bid zodat in deze tijd van lijden alle mensen op aarde Zijn Heilige en Goddelijke Barmhartigheid ervaren. Kinderen, moge Zijn Barmhartigheid de zonden van de wereld wegwassen en alle harten zuiveren. Mijn kinderen vergeet niet dat jullie nooit alleen zijn gebleven, ik ben altijd met jullie! Mijn kinderen, ik wil graag dat er nu meer geloof in jullie is! Een geloof dat echt is, levendig, authentiek, stralend, met aandacht voor jullie naasten en niet een geloof vol angst. Kinderen, er moet meer geloof in jullie zijn! Gebogen over jullie, zegent jullie de Heilige Drie-eenheid met liefde in de naam van God die Vader is, in de naam van God die Zoon is, van God die Geest van Liefde is. Amen. Bedankt dat jullie met mij zijn blijven bidden! Ik kus jullie, ik streel jullie één voor één en hou jullie in Mijn Hart. Tot ziens mijn kinderen.

Boodschap van de Moeder der Liefde op zondag 24 Mei 2020 in Paratico

Mijn dierbare en geliefde kinderen, ik verheug me om jullie hier in gebed te treffen. Geliefde kinderen, mijn aanwezigheid hier vandaag is genade en de genade zet zich in zegening om. Veel te veel van mijn kinderen leven nog ver van Gods liefde, te veel van hen laten zich door de wereld verleiden. De loutering waar de mensheid nu door gaat wordt niet als ‘gave’ ontvangen om hun hart te veranderen. Geliefde kinderen, laat je je door Mij naar Gods liefde leiden, geef je in Mijn armen over en vrees niet. Ik wil graag jullie allen naar Jezus brengen, naar de heiligheid. Ik zegen jullie met liefde, in het bijzonder jullie die hier in gebed zijn gekomen. Ik zegen iedereen in de naam van God die Vader is, van God die Zoon is, van God die Geest van Liefde is. Amen. Bedankt dat jullie hier zijn, jullie aanwezigheid is rijk aan liefde en geloof. Tot ziens mijn kinderen.