Wat de Moeder der Liefde aan haar kinderen vraagt


  • Gebed, nederigheid, naastenliefde, solidariteit, vasten
  • Biecht, tenminste elke 15 dagen
  • Deelnemen aan de Heilige Mis
  • Jezus in het hart ontvangen
  • Dagelijks de Heilige Rozenkrans bidden
  • Het woord van God lezen en mediteren
  • De kerk lief hebben. Dat wil zeggen bidden voor: de Paus,
    de bisschoppen, de priesters, de missionarissen, de zieken, de artsen, de drugsverslaafden, de gevangenen. Bovendien bidden voor vrede, liefde en gerechtigheid in de hele wereld.
  • Altijd bidden om samen met God in communie te zijn...