De geschiedenis van de verschijningen


Sinds 1992 ontmoetten Marco en een groep vrienden elkaar iedere zaterdag avond om de Rozenkrans te bidden. Buitengewone feiten begonnen op 26 maart 1994 toen hij bij vrienden voor een gebedsbijeenkomst en de viering van een verjaardag werd uitgenodigd. Op die avond hoorde hij drie keer binnen zichzelf een stem die zei "Mijn kind, schrijf…." en de vierde keer "Marco, mijn geliefde kind, vrees niet, ik ben de Moeder, schrijf voor alle broeders…". Het was 22:35 uur toen de Moeder haar eerste boodschap dicteerde. Daarna heeft de Maagd Maria (die vroeg om als Moeder der Liefde vereert te worden) gedurende zes maanden elke dag in het privé haar boodschappen aan Marco gebracht. Die waren bedoeld om hem in zijn spirituele groei te helpen en zijn geloof in het zicht van een ‘openbare missie’ zoals zij het noemde, te versterken.
In juli 1994 zag Marco voor de eerste keer de Maagd Maria die aan hem onder de mom van een jonge vrouw verscheen. Hij omschrijft haar aldus "Een jonge vrouw met lange licht gouden kleding en een mantel die van haar hoofd tot haar voeten reikte. De mantel was van een donkerder goud als de band die haar lijf omringde." Volgens wat Marco verteld, als hij in vervoering raakt en Maria aan hem verschijnt, is dat zij door een sterk maar fijn licht omringd is en zij staat ongeveer anderhalve meter van hem vandaan. Soms verschijnt ze met het Kind Jezus op haar arm, andere met de Heilige Rozenkrans in haar handen.

In de boodschap van de 20 mei 1995 verzocht de Maagd Maria Marco en de mensen die samen met hem waren, om te gaan bidden "…in die kerk waar de eerste steen die gelegd is uit Lourdes komt….ik zal jullie ook daar spreken…". Iedereen vroeg zich af welke kerk zij bedoelde, in een volgende boodschap zei ze "…in die plek waar een vallende gebouw is, een scheef gebouw… in Paratico…". De aangegeven kerk was de Tengattini kerk, ongeveer 100 meter van een oud hotel dat inderdaad een scheef en vervallende wand had. Op 26 juni 1995 ging Marco en een groep mensen naar die kerk die Maria gekozen had en zij zo sprak "…kijk hier, hier kom ik jullie zeggen dat deze de uitgekozen plek is om vele zielen naar God te brengen en om vreugde naar de broeders te brengen. Hier zullen jullie elkaar in gebed ontmoeten…". Sindsdien elke 26 van de maand in Paratico, bij de Tengattini kerk, ontmoet een groep gelovige om te bidden. Hier brengt Maria haar boodschappen en hier komen steeds meer pelgrims samen.
Nog steeds in 1995 ontving Marco twee privé boodschappen: een voor de Paus en een voor de Bisschop van Brescia die, zoals gevraagd, aan hen bezorgd werden.
De Maagd Maria gaf Marco immers 11 geheimen die hij zegt "groot en belangrijk te zijn". Ze betreffen: de wereld, Italië, de verschijningen in de wereld, de terugkomst van Jezus op aarde, de kerk, de Paus en anderen betreffende hun leven. De dringendste, die ons verzoekt om te bidden, is de zo genoemde ‘de derde Fatima geheim’. Als men over deze geheimen vraagt, antwoordt Marco "Niemand moet nieuwsgierig over deze geheimen zijn. Ik kan alleen zeggen dat de wereld wordt door het GEBED en devotie aan MARIA (laatste reddingsboei van de hele mensheid) gered."
Na de eerste anniversaire van de verschijning en om de waarheid daarvan te bevestigen, heeft Marco stigmata gekregen.
Het is een kruisje op zijn borst dat sindsdien acht keren heeft gebloed: in de Goede Week of voor moeilijke en bijzondere gebeurtenissen voor de mensheid.
In 1997 op verzoek van Maria is de Vereniging van de Moeder der Liefde opgericht met doel het verspreiden van haar boodschappen en het helpen van mensen in nood.
In 1998 heeft het bisdom van Brescia een commissie ingesteld om de waarheid van de verschijningen en van de boodschappen te verifiëren.

Op 17 juli 1999 Elena, Marco’s vrouw, was met haar dochter in gebed voor het Maria beeld in hun huis. Tijdens het gebed zag ze dat vanuit het gezicht van Maria (om precies te zijn van het linkeroog) en door het glas een druppeltje water kwam. Dat druppeltje gleed van haar handen af. Vol verbazing riep ze Marco, ze legden hun vingers op het druppeltje, brachten ze ze aan de mond en proefden ze dat het een zoute smaak had.
Marco informeerde meteen een aantal leden van de vereniging die, toen ze bij hen kwamen, constateerden ze de waarheid van het feit. Om 23:40 uur kwamen andere mensen vanuit Milaan en Varese die inmiddels geďnformeerd waren van wat het gebeurd was. Na enkele minuten gebed voor het Maria beeld, in het bijzijn van 18 getuigen kwamen er andere tranen uit. Op 20 juli is Marco (samen met zes mensen die aanwezig tijdens de traanafscheiding waren) naar de curie gegaan om deze feiten te rapporteren.